กกพ.รอรัฐต่ออายุลดค่าไฟหลังมาตรการสิ้นสุด30มิ.ย.นี้

ผู้ชมทั้งหมด 889 

กกพ.รอรัฐประกาศต่ออายุลดค่าไฟฟ้า หลังมาตรการสิ้นสุด 30 มิ.ย.นี้ ชี้รัฐบาลต้องควักเงินผ่านงบประมาณภาครัฐมาใช้สำหรับการอุดหนุนลดค่าไฟฟ้าเอง เนื่องจากเงินเรียกคืนของ 3 การไฟฟ้าไม่เพียงพอ

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะ โฆษก กกพ. เปิดเผยว่า มาตรการช่วยเหลือประชาชนในระยะเร่งด่วนลดค่าไฟฟ้าในรอบบิลเดือน เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2564 เพื่อช่วยเหลือประชาชนอันเนื่องมาจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด– 19 ในระลอกใหม่นั้นจะสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายนนี้ กกพ.อยู่ระหว่างการรอทางรัฐบาล และกระทรวงพลังงานพิจารณาว่าจะขยายระยะเวลาช่วยเหลือประชาชนออกไปอีกหรือไม่อย่างไร

อย่างไรก็ตามหากรัฐบาลประกาศขยายระยะเวลาลดค่าไฟฟ้า เพื่อช่วยเหลือประชาชนรัฐบาลอาจจะต้องนำเงินจากรัฐบาลผ่านงบประมาณภาครัฐมาใช้สำหรับการอุดหนุนลดค่าไฟฟ้า เนื่องจากว่าเงินเรียกคืนฐานะการเงินของ 3 การไฟฟ้าที่ กกพ. กำกับเหลือไม่เพียงพอ หลังจากที่ได้ใช้ไปแล้วกว่า 3,000 ล้านบาทในการมาตรการลดค่าไฟฟ้าช่วยเหลือประชาชนช่วงที่ผ่านมา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มาตรการช่วยเหลือประชาชนในระยะเร่งด่วนลดค่าไฟฟ้าในรอบบิลเดือน เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2564 นั้นครอบคลุมลูกค้ารายย่อยของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และผู้ใช้ไฟฟ้าของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการกองทัพเรือเพิ่มเติม เพื่อให้ครอบคลุมทั่วประเทศ วงเงินประมาณ 15.04 ล้านบาท โดยส่วนลดดังกล่าวจะทำให้เงินเรียกคืนฐานะการเงินจากการไฟฟ้าซึ่งมีรายได้มากกว่าที่ควรได้รับในปี 2564 มีจำนวนลดลง ส่วนมาตรการช่วยเหลือด้านพลังงานไฟฟ้าสำหรับประชาชน สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าของ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ใช้วงเงิน 8,755 ล้านบาท