กกพ.ส่งหนังสือเร่งชิปเปอร์7รายให้ชัดเจนนำเข้าแอลเอ็นจี

ผู้ชมทั้งหมด 317 

กกพ. ส่งหนังสือถามชิปเปอร์ LNG 7 รายต้องสรุปให้ชัดเจนการนำเข้า LNG แย้มมี 2-3 รายสละสิทธิ์ไม่ร่วมแจมส่วนแบ่ง 4.8 แสนตันของปี 64

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์  เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) กล่าวว่า ภายใน 1-2 วันนี้จะทำหนังสือถึงผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติเหลว LNG (Shipper LNG) ทั้ง 7 รายให้ส่งหนังสือยืนยันปริมาณที่จะนำเข้า LNG ให้ชัดเจน ตาม โควต้าที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เห็นชอบนำเข้า LNG 4.8 แสนตันในปี 2564  

โดย ปตท.ได้แจ้งแล้วว่าคลังเก็บ LNG ของมาบตาพุดเทอร์มินอลว่างช่วงใด สล็อตเทอร์มินอลช่วงใดที่รายใหม่สามารถนำเข้ามาได้ ซึ่งแต่ละรายจะต้องจองและแจ้งปริมาณมาให้ชัดเจน แล้ว กกพ.จะจัดสรรให้แต่ละรายตามความเหมาะสม ซึ่งหากได้รับอนุมัติก็จะต้องจ่ายเงินจองสล็อตคลังกับมาบตาพุดเทอร์มินอล

ทั้งนี้ กกพ.เห็นว่าการจองสิทธิ์โควต้านำเข้า LNG 4.8 แสนตันของปี 2564 นี้จะต้องเสร็จภายในกลางเดือน ส.ค. 2564 นี้ เพื่อจะได้มีเวลานำเข้า LNG ได้จริง ซึ่งในขณะนี้มี Shipper LNG 2-3 รายระบุไม่ต้องการใช้สิทธิ์นำเข้าในปี 2564 นี้

สำหรับ Shipper LNG ทั้ง 7 รายนั้นประกอบด้วย 1.บริษัท PTT Global LNG Company Limited หรือ PTTGL 2.บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC 3.บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF 4.บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO 5.บริษัท หินกองเพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด 6.บริษัท บี.กริม แอลเอ็นจี จำกัด และ7.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

อย่างไรก็ตามโควต้านำเข้า LNG 4.8 แสนตันในปี 2564 ดังกล่าว เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2564 เห็นชอบปริมาณการนำเข้า LNG ปี 2564 – 2566 เพื่อรองรับการเปิดเสรีก๊าซธรรมชาติระยะที่ 2 โดยกำหนดโควต้าให้นำเข้าได้ในปี 2564 จำนวน 4.8 แสนตันต่อปี ส่วนปี 2565 นำเข้าได้ 1.74 ล้านตันต่อปี และในปี 2566 นำเข้าได้ 3.02 ล้านตันต่อปี