กทท.เพิ่มมาตรการเข้มข้นให้พนักงานWFH

ผู้ชมทั้งหมด 489 

กทท.เพิ่มมาตรการเข้มข้นให้พนักงานปฏิบัติงานในสถานที่พักอาศัย เพื่อป้องกันการแพร่กระจาย COVID-19 ระลอกใหม่ ส่วนการให้บริการของท่าเรือกรุงเทพยังคงดำเนินการตามปกติ พร้อมเพิ่มจุดบริการชำระเงินที่อาคาร OB 

เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เปิดเผยถึง  สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่กำลังแพร่กระจายไปในวงกว้าง ว่า ขณะนี้ กทท. ได้เพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น ให้สอดรับกับนโยบายรัฐบาลในการป้องกันให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยกำหนดให้พนักงาน กทท. แบ่งเป็น 2 กลุ่มเพื่อสลับกันปฏิบัติงานในสถานที่พัก-อาศัย หรือ Work From Home (WFH) เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดดังกล่าว

ทั้งนี้การให้บริการของท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) ยังคงดำเนินการตามปกติ สำหรับผู้ใช้บริการที่ทำธุรกรรมทางการเงิน ณ ศูนย์ One Stop Service กทท. ได้เพิ่มจุดบริการชำระเงินเพิ่มเติมที่อาคาร  OB  ชั้น 1  โดยมีการให้บริการช่องรับชำระเงินสด จำนวน 10 ช่อง และช่องใบอนุญาตรถผ่านท่า จำนวน 4 ช่อง โดยเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 19 เมษายนนี้ เป็นต้นไป เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ และเป็นอีกหนึ่งมาตรการลดความแออัดของผู้ใช้บริการในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสฯ