กทพ.เร่งประมูลทางด่วน4โครงการมูลค่า1.22แสนล้าน

ผู้ชมทั้งหมด 1,111 

กทพ.เร่งประมูลก่อสร้างทางด่วน 4 โครงการไตรมาส 4/64 มูลค่าโครงการรวมกว่า 1.22 แสนล้านบาท หวังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิด-19 คลี่คลาย

นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เปิดเผยว่า โครงการที่จะสามารถเร่งดำเนินการประกวดราคาเพื่อกระตุ้นการลงทุนฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด – 19 นั้นเป็นโครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง ที่ยังเหลืออยู่ 2 สัญญานั้นประกอบด้วย สัญญา 1 ระยะทาง 6.4 กิโลเมตร จากแยกต่างระดับบางขุนเทียน-เซ็นทรัลพระราม 2 ราคากลาง 6,980 ล้านบาท และสัญญาที่ 3 ระยะทาง 5 กิโลเมตร ช่วงโรงพยาบาลบางปะกอก9 – ด่านดาวคะนอง ราคากลาง 6,991 ล้านบาท ขณะนี้ได้ออกประกาศร่างรายละเอียดเงื่อนไขการประกวดราคา (TOR) บนเว็บไซต์ของ กทพ. แล้ว และอยู่ระหว่างพิจารณาปรับ TOR ตามคำแนะนำของผู้ที่เกี่ยวข้องคาดว่าจะสามารถดำเนินการประกวดราคาได้ในช่วงไตรมาส 4/2564

ส่วนโครงการทางพิเศษ (ทางด่วน) สายกะทู้-ป่าตอง จ.ภูเก็ต ระยะทาง 3.98 กิโลเมตร กรอบวงเงินลงทุน14,177 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถเสนอโครงการให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาได้ในเดือน มิถุนายน 2564 จากนั้นจะตั้งคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 36 แห่งพ.ร.บ.ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เพื่อจัดทำร่างหลักเกณฑ์การคัดเลือกเอกชน (RFP) และเปิดประเมินความสนใจของภาคเอกชน (Market Sounding) ต่อไป

อย่างไรก็ตามหลังจากครม. อนุมัติในเดือนมิถุนายนนี้แล้ว คาดว่าจะเปิดขายซองเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชนได้ในเดือน ตุลาคม 2564 จากนั้นจะเข้าสู่โครงการประมูลคัดเลือกเอกชน คาดว่าจะได้ผู้ชนะการประมูล และลงนามในสัญญาได้ช่วงเดือน มิถุนายน 2565 ทั้งนี้คาดว่าจะได้รับความสนใจจากเอกชนหลายราย เนื่องจากเป็นโครงการที่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR) สูงถึง  20% และระยะทางสั้นไม่ถึง 4 กิโลเมตร

นอกจากนี้แล้วก็จะเร่งดำเนินการประกวดราคาก่อสร้างโครงการทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ โดยจะดำเนินการในระยะแรกก่อน คือ ทางด่วนเกษตรนวมินทร์-วงแหวนรอบนอกด้านตะวันออก ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร กรอบวงเงินลงทุน 14,000 ล้านบาท คาดว่าจะเปิดประมูลได้ในช่วงไตรมาส 4/2564

ส่วนโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี ระยะทาง 104.7 กิโลเมตร กรอบวงเงินลงทุน 80,000 ล้านบาท แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 4 สัญญา ในขณะนี้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แล้ว โดยปัจจุบันการออกแบบรายละเอียดโครงการมีความคืบหน้ากว่า 20% และจะเร่งออกแบบรายละเอียดระยะที่ 1 ให้แล้วเสร็จในปีนี้ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ขออนุมัติโครงการและเปิดประมูลก่อสร้างให้ได้ภายในปี 2564 เริ่มดำเนินการก่อสร้างตามแผนปลายปี 2565 กำหนดเปิดบริการในปี 2568