กบง.สั่งลดสเปคดีเซล 4 เดือน เหลือบี 7 เกรดเดียวทั่วประเทศ เริ่ม 1 ธ.ค.นี้

ผู้ชมทั้งหมด 228 

มติ กบง.ปรับลดสเปคน้ำมันดีเซล เหลือ บี7 เกรดเดียวทั่วประเทศ ช่วง 4 เดือน (ธ.ค.64-มี.ค.65) หวังคุมขายปลีกไม่เกิน 28 บาทต่อลิตร เริ่ม 1 ธ.ค.นี้ พร้อมกำชับผู้ค้าน้ำมันดูแลค่าการตลาด ไม่เกิน 1.40 บาทต่อลิตร

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ที่มี นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน วันนี้(24 พ.ย.64) ได้พิจารณามาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ราคาน้ำมันตลาดโลกที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น และได้ส่งผลกระทบต่อราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศที่มีการปรับขึ้นราคา โดยสาเหตุมาจากความต้องการใช้พลังงานทั่วโลกเพิ่มขึ้นหลังเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด 19 รวมถึงค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลง ซึ่งปัจจุบันกระทรวงพลังงานได้ใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงประมาณ 4,000 ล้านบาทต่อเดือน ในการรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศ ทั้งยังร่วมมือกับทุกหน่วยงาน ผู้ประกอบการในการดูแลค่าการตลาดน้ำมันเชื้อเพลิง การดูแลเกษตรกรผู้ผลิตปาล์มน้ำมัน และให้คงราคาก๊าซหุงต้ม เพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชนผู้บริโภคและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศ ซึ่งแม้ว่ากระทรวงพลังงานได้ดำเนินการแล้วแต่การปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องของราคาน้ำมันในตลาดโลกยังคงส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลในประเทศบางประเภทสูงขึ้นจนส่งผลกระทบกับการดำรงชีพของประชาชน

ดังนั้น ที่ประชุม กบง. จึงมีมติเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบเพิ่มเติมในส่วนของน้ำมันดีเซล ที่จะดำเนินการในช่วง 4 เดือน คือ ระหว่าง 1 ธันวาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 โดยปรับลดสัดส่วนผสมไบโอดีเซล(บี 100)ในน้ำมันดีเซลหมุนเร็วจากเดิมมีการผสมอยู่ 3 สัดส่วน คือ ร้อยละ 7 (ดีเซล บี7), ร้อยละ 10 (ดีเซล บี10) และร้อยละ 20 (ดีเซล บี20) ให้เหลือสัดส่วนผสมเดียว คือ ร้อยละ 7 (ดีเซล บี7) ที่จะมีจำหน่ายทั่วประเทศเท่านั้น

“คาดว่า การปรับลดสัดส่วนผสมไบโอดีเซล เหลือแค่ ดีเซล บี7 จะช่วยให้ราคาขายปลีก อยู่ในระดับไม่เกิน 28 บาทต่อลิตร ตั้งแต่ 1ธ.ค.นี้ เป็นต้นไป และมาตรการนี้จะมีการทบทวนในทุกๆเดือน”

รวมถึง ขอให้ผู้ค้าน้ำมันคงค่าการตลาดกลุ่มน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ไม่เกิน 1.40 บาทต่อลิตร  และกรมธุรกิจพลังงานออกประกาศ เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล พ.ศ. …. ใหม่ ที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซลร้อยละ 7  และให้กองทุนน้ำมันฯ ชดเชยราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ให้สอดคล้องกับมาตรการบรรเทาผลกระทบฯ โดยยังคอยดูแลราคาขายปลีกกลุ่มน้ำมันดีเซลให้ไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร ทั้งนี้ในระหว่างนี้จะมีการประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและกำหนดมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบค่าครองชีพประชาชนในระยะต่อไป

นายวัฒนพงษ์ กล่าวว่า จากมาตรการดังกล่าว จะส่งผลให้ความต้องการใช้ บี100 จากปัจจุบันใช้อยู่ที่ 4.5 ล้านลิตรต่อวัน เหลือการใช้อยู่ที่ 4.16 ล้านลิตรต่อวัน หรือ ลดลง 3.4 แสนลิตรต่อวัน ขณะที่ราคาบี100 ปัจจบันอยู่ที่ประมาณ 46.88 บาทต่อลิตร ฉะนั้นการปรับลดลงสัดส่วนการผสมจะช่วยลดต้นทุนลงได้ประมาณ 50-80 สตางค์ต่อลิตร อีกทั้ง กองทุนน้ำมันฯ จะลดภาระการชดเชยราคาดีเซลลง จากปัจจุบันชดเชยเดือนละ 4,000 ล้านบาท จะลดเหลือ 3,886 ล้านบาท หรือ ลดลง 106 ล้านบาทต่อเดือน

สำหรับสถานะกองทุนน้ำมันฯ ล่าสุด ณ วันที่ 24 พ.ย.นี้ พบว่า เหลือเงินสุทธิ อยู่ที่ 2,956 ล้านบาท แบ่งเป็นบัญชีน้ำมัน มีเงินอยู่ที่ 23,356 ล้านบาท และบัญชีLPG ติดลบ  24,000 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม กระทรวงพลังงาน จะติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในวันที่ 4 ธ.ค.นี้ ที่จะมีการประชุมกลุ่มโอเปก เพื่อพิจารณามาตรการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมัน หลังจากสหรัฐและจีน ได้ระบาดน้ำมันดิบในคลังออกมา