กบง.อนุมัติเปิดเสรีก๊าซระยะ2 พร้อมเสนอกพช.ปลายมี.ค.นี้

ผู้ชมทั้งหมด 1,064 

กบง.อนุมัติเปิดเสรีก๊าซธรรมชาติระยะที่ 2 เตรียมเสนอหลักเกณฑ์การนำเข้าต่อที่ประชุม กพช.ปลายเดือนมี.ค.64 ชี้หลังกพช.เห็นชอบเสรีก๊าซระยะที่ 2 พร้อมอนุมัติ SCG EGCO และ PTTGL เป็น Shipper LNG รายใหม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) วันที่ 9 มี.ค. 2564 ที่มีนายสุพัฒน์พงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน โดยที่ประชุมกบง.ได้เห็นชอบให้เปิดเสรีก๊าซธรรมชาติระยะที่ 2 พร้อมเตรียมนำรายละเอียดหลักเกณฑ์การเปิดเสรีก๊าซฯระยะที่ 2 เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่ประมาณปลายเดือนมีนาคม หรือต้นเดือนเมษายน 2564 ทั้งนี้เสรีก๊าซฯ ระยะที่ 2 จะต้องประกาศใช้อย่างเป็นทางการภายในปี 2564

พร้อมกันนี้ยังได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ไปหารือร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพื่อหาแนวทางการเปิดเสรีก๊าซฯระยะที่ 2 ไม่กระทบต่อปริมาณการใช้ก๊าซฯในประเทศ รวมทั้งไม่ให้กระทบต่อสัญญา  Take or Pay หรือสัญญาต้องซื้อก๊าซถ้าไม่ซื้อต้องจ่ายที่ผู้ประกอบการทำสัญญาซื้อก๊าซฯกับ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ไว้ก่อนหน้านี้

ทั้งนี้ที่ประชุม กบง.ยังเห็นชอบให้การนำเข้าก๊าซฯ แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ การนำเข้าก๊าซฯ รูปแบบเดิมที่ ปตท.นำเข้าอยู่ในปัจจุบันปริมาณมาก และส่วนที่ 2 คือการนำเข้าก๊าซฯ จากผู้นำเข้ารายใหม่ที่ได้รับในอนุญาตเป็น Shipper อย่างไรก็ตามผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเป็น Shipper จะนำเข้าได้ก็ต่อเมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแล้วว่า เป็นการนำเข้ามาใช้กับโรงไฟฟ้าใหม่ที่ไม่มีสัญญาก๊าซฯเดิมกับปตท. และพิจารณาแล้วว่าปริมาณก๊าซฯในประเทศมีไม่เพียงพอสำหรับไปใช้กับโรงไฟฟ้าใหม่

ผู้สื่อข่าวรายงายอีกว่า ปัจจุบัน กกพ.อยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่ออนุมัติผู้ประกอบการที่ยื่นขอเป็น Shipper LNG อีก 3 ราย ประกอบด้วย บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCG) และบริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จำกัด (PTTGL) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของปตท. โดยการดำเนินการอนุมัตินั้นต้องรอให้กพช.พิจารณารายละเอียดหลักเกณฑ์การเปิดเสรีก๊าซฯระยะที่ 2 ก่อนถึงจะพิจารณาอนุมัติต่อไป

อนึ่งก่อนหน้านั้น กกพ.ได้พิจารณาให้ใบอนุญาตการเป็น Shipper แก่ 5 องค์กรแล้ว ประกอบด้วย 1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 3. บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 4. บริษัท หินกองเพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด 5. บริษัท บี.กริม แอลเอ็นจี จำกัด