กฟผ.พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 2

ผู้ชมทั้งหมด 858 

กฟผ. เผยพบพนักงานเป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 ราย ซึ่งนับเป็นรายที่ 2 ของ กฟผ. สั่งปิดอาคารสำนักงาน (ท.020) ในพื้นที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ จ.นนทบุรี เป็นเวลา 3 วัน เพื่อเร่งทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคต่อไป ยืนยันไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิตและส่งจ่ายไฟฟ้า

นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร รองผู้ว่าการบริหาร ในฐานะประธานศูนย์จัดการภาวะวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. พบพนักงานเป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1 ราย ซึ่งนับเป็นรายที่ 2 ของ กฟผ. โดยเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว

กฟผ. ได้เร่งดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและมาตรการควบคุมโรคของ กฟผ. อย่างเคร่งครัด โดยโรงไฟฟ้าพระนครเหนือได้ทำการปิดอาคาร ท.020 ซึ่งเป็นอาคารที่ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ทำงาน เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 7-9 เมษายน 2564 และดำเนินการทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในอาคาร อีกทั้งได้ประสานงานกับสาธารณสุขอำเภอบางกรวยเพื่อดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคต่อไป ทั้งนี้อาคาร ท.020 ที่พบผู้ติดเชื้อเป็นอาคารสำนักงาน ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอาคารหลักที่เป็นหน่วยปฏิบัติงานด้านการผลิตและส่งไฟฟ้า หรือห้องควบคุมการผลิตกระแสไฟฟ้า (Control Room) ซึ่งห้ามบุคคลภายนอกเข้าออกโดยเด็ดขาด อีกทั้งพนักงานที่ปฏิบัติงานกะในโรงไฟฟ้ายังคงมาตรการกักบริเวณอย่างเคร่งครัด จึงไม่มีผลกระทบต่อการผลิตและส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าแต่อย่างใด

สำหรับกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงซึ่งทำงานใกล้ชิดผู้ป่วยจำนวน 12 ราย ต้องเข้ารับการตรวจค้นหาเชิงรุกโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ และส่งเข้ากักตัวยังสถานที่ที่รัฐกำหนดเป็นเวลา 14 วัน ส่วนกลุ่มผู้มีความเสี่ยงต่ำที่ทำงานในอาคารเดียวกันจำนวน 9 ราย ทาง กฟผ. ได้ประสานสาธารณสุขอำเภอบางกรวยดำเนินการสอบสวนโรค และให้กักตัวเองปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย 14 วัน เพื่อเฝ้าดูอาการ ตลอดจนเป็นการควบคุมและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค โดย กฟผ. จะติดตามไทม์ไลน์ เพื่อการควบคุมโรคและดูแลอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดต่อไป

ทั้งนี้ กฟผ. ยังคงมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีนโยบายปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย (Work from Home) และปฏิบัติงานนอกสถานที่ (Work from Anywhere) มาโดยตลอด พร้อมทั้งงดกิจกรรมในเขตเขื่อน โรงไฟฟ้าทั่วประเทศ และขอความร่วมมือพนักงานหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยง ชุมชนแออัด สถานบันเทิง เพื่อลดความเสี่ยงการสัมผัสรับเชื้อโควิด-19