กฟผ.พร้อมCODโซลาร์ลอยน้ำสิรินธร45เมกะวัตต์ก.ค.นี้

ผู้ชมทั้งหมด 749 

กฟผ.เตรียม COD โซลาร์ลอยน้ำเขื่อนสิรินธร 45 เมกะวัตต์ในเดือนกรกฎาคมนี้ ส่วนที่เขื่อนอุบลรัตน์ ขนาดกำลังการผลิต 24 เมกะวัตต์ รอเสนอบอร์ดกฟผ. ยันประกาศ TOR ภายในปีนี้  

นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน กฟผ. กล่าวว่า โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร (Hydro-floating Solar Hybrid) จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดกำลังผลิต 45 เมกะวัตต์ เตรียมเดินเครื่องผลิตจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ (COD) ในเดือนกรกฎาคม 2564 ส่วนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ขนาด 24 เมกะวัตต์ อยู่ในขั้นตอนการเสนอให้คณะกรรมการ กฟผ. (บอร์ด กฟผ.) พิจารณาในเร็วๆ นี้ โดยคาดว่าจะสามารถประกาศรายละเอียดเงื่อนไขการประกวดราคา (TOR) ได้ภายในปี  2564 เริ่มดำเนินการก่อสร้างในปี 2565  และมีกำหนด COD ในปี 2566

อย่างไรก็ตามโครงการแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำในเขื่อนของกฟผ.ตามแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (PDP 2018 Revision 1) นั้นจะต้องดำเนินการใน 9 เขื่อนรวม 16 โครงการ 1.เขื่อนสิรินธร จำนวน 45 เมกะวัตต์, 2.เขื่อนอุบลรัตน์​ จำนวน 24 เมกะวัตต์, 3.เขื่อนภูมิพล เฟส1 จำนวน 158 เมกะวัตต์, 4.เขื่อนศรีนครินทร์ เฟส1 จำนวน 140 เมกะวัตต์, 5.เขื่อนวชิราลงกรณ เฟส1 จำนวน 50 เมกะวัตต์

6.เขื่อนศรีนครินทร์ เฟส2 จำนวน 280 เมกะวัตต์, 7.เขื่อนภูมิพล เฟส2  จำนวน 300 เมกะวัตต์, 8.เขื่อนจุฬาภรณ์ จำนวน 40  เมกะวัตต์, 9.เขื่อนบางลาง จำนวน 78 เมกะวัตต์ ,10. เขื่อนวชิราลงกรณ เฟส2 จำนวน 250 เมกะวัตต์ ,11.เขื่อนศรีนครินทร์ เฟส 3 จำนวน 300 เมกะวัตต์,12.เขื่อนภูมิพล เฟส 2 จำนวน 320  เมกะวัตต์, 13.เขื่อนรัชชประภา เฟส1 จำนวน 140 เมกะวัตต์ , 14.เขื่อนสิริกิติ์ เฟส1 จำนวน 325เมกะวัตต์, 15. เขื่อนรัชชประภา เฟส2 จำนวน 100 เมกะวัตต์,16.เขื่อนสิริกิติ์ เฟส2  จำนวน 175 เมกะวัตต์