กฟผ. มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กองทัพบก หนุนกำลังพลทั่วประเทศสู้โควิด-19

ผู้ชมทั้งหมด 332 

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 พลโทสันติพงศ์ ธรรมปิยะ รองเสนาธิการทหารบก ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ผู้แทนกองทัพบก รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ จาก ทพ.อาทิตย์ อุดมศักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์และอนามัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ผู้แทน กฟผ. โดยการส่งมอบครั้งนี้ประกอบด้วยชุด PPE แอลกอฮอล์และเจลอนามัยน้ำใจ กฟผ. น้ำดื่มน้ำใจ กฟผ. หน้ากาก KN95 รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์อื่นๆ เพื่อร่วมสนับสนุนการทำงานของบุคลากรกองทัพบกที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ให้มีความปลอดภัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ ห้อง 211 กองบัญชาการกองทัพบก