กฟผ.ร่วมส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ในพื้นที่คลองเตย

ผู้ชมทั้งหมด 366 

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยนายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) และหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงพลังงาน ส่งมอบชุด PPE และอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ในโครงการ “พลังงานร่วมใจ สู้ภัยโควิด-19” ให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเชิงรุกในพื้นที่ชุมชนคลองเตย เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงให้มีความปลอดภัย ลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19