กฟผ.ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ให้อ.แม่แจ่มฝ่าวิกฤตโควิด-19

ผู้ชมทั้งหมด 740 

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม รับมอบอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อส่งต่อให้กับโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่แจ่ม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในอำเภอแม่แจ่ม โดยมี ทพญ.สุชาดา ทวีรัตนพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลฯ และนางพิมพ์ใจ พิทาคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกองกาน ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอแม่แจ่ม เป็นผู้รับมอบ โดยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ กฟผ. ส่งมอบในครั้งนี้ ประกอบด้วย ชุด PPE แอลกอฮอล์และเจลอนามัยน้ำใจ กฟผ. เสากดเจลแอลกอฮอล์ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์อื่นๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มให้มีความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่