กฟผ.เหมืองแม่เมาะรับรางวัลCSR-DPIM 10 ปีซ้อน

ผู้ชมทั้งหมด 1,180 

กฟผ. เหมืองแม่เมาะ รับรางวัล CSR-DPIM จาก กพร. ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 สะท้อนความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการเหมืองแร่อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การควบคุมฝุ่นละออง

นายณรงค์ศักดิ์ มาวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ-1 การไฟฟ้า​ฝ่าย​ผลิต​แห่ง​ประเทศไทย​ (กฟผ.) เปิดเผยว่า เหมืองแม่เมาะ​ของ กฟผ. ได้รับรางวัลโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้มีมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DPIM) ประจำปี 2563 จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)​ สะท้อนความมุ่งมั่นในการบริหาร​จัดการ​เหมืองแร่​อย่างมีประสิทธิภาพ ​ตามหลักมาตรฐาน​ความรับผิดชอบต่อสังคม

ทั้งนี้ กฟผ. เหมือง​แม่เมาะ​ ได้พัฒนาการ​ดำเนินงานด้านต่าง ๆ อย่างคำนึงถึงผลกระทบ​ด้านสิ่งแวดล้อม​และส่งเสริม​การมีส่วนร่วม​ของประชาชน​อย่างต่อเนื่อง​ เพื่อคุณภาพ​ชีวิต​และสุขอนามัย​ที่ดีของประชาชน​ในพื้นที่​เป็น​สำคัญ​ โดยเฉพาะการมีส่วนร่วม​ในการดูแลคุณภาพ​อากาศ​ ได้มีการกำหนดมาตรการ​ต่าง ๆ เพื่อควบคุม​ฝุ่น​ละ​อองอย่าง​จริงจัง​ ไม่ว่าจะเป็นการฉีดพ่นน้ำ​เพื่อลดการฟุ้งกระจาย​ของฝุ่น​ละ​อองในทุกกระบวนการ​ดำเนินงาน รวมถึง​การปลูก​แนวต้นไม้​เพื่อเพิ่ม​พื้นที่​สี​เขียว​และเป็นเกราะป้องกัน​ดูดซับฝุ่นละออง​

นอกจากนั้นยังได้ติดตั้ง​สถานี​ตรวจวัดคุณภาพอากาศ​บริเวณ​โดยรอบ​ชุมชน​ถึง 15​ สถานี​ เพื่อ​ตรวจสอบ​ประสิทธิภาพ​ของ​มาตรการ​ควบคุม​ฝุ่นละออง​ สร้าง​ความ​มั่นใจ​ให้แก่ชุมชน จนได้รับรางวัล​ CSR-DPIM ต่อเนื่อง​ตั้งแต่​ปี 2553 และในปีนี้​เป็นปีที่ 10 พร้อมกันนี้ในอนาคต กฟผ. แม่เมาะ มีแผนที่จะพัฒนาพื้นที่แม่เมาะ ให้เป็น “แม่เมาะเมืองน่าอยู่” หรือ Mae Moh Smart City เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ภายใต้ศาสตร์พระราชา เพื่อขับเคลื่อนให้ชุมชนสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป