กฟภ.สรุปยื่นขายไฟฟ้าชุมชน 27-30 เม.ย.64

ผู้ชมทั้งหมด 425 

กฟภ. สรุปเปิดยื่นเสนอขายไฟฟ้าโรงไฟฟ้าชุมชนเป็นวันที่ 27-30 เม.ย.นี้ โดยเปิดให้ผู้ประกอบการยื่นสมัครทางออนไลน์ก่อนเพื่อรับคิวในวันที่ 26 เม.ย. 64

นายเสกสรร เสริมพงศ์  รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. (PEA) เปิดเผยว่า ในวันนี้กฟภ.ได้หารือกับ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. เพื่อเลื่อนวันเปิดให้ยื่นข้อเสนอโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) 150 เมกะวัตต์ เปิดวันที่ 27-30 เมษายน 2564 ที่ อาคารคลับเฮ้าส์ ชั้น 1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ เวลา 8.30 น. – 16.30 น. 

โดยการยื่นข้อเสนอซองด้านเทคนิคและซองราคานั้นผู้ประกอบการจะต้องยื่นเป็นเอกสารพร้อมกันไม่สามารถยื่นผ่านออนไลน์ได้ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของ กกพ. อย่างไรก็ตาม เพื่อลดความแออัด และป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทางกฟภ.จะเปิดให้ผู้สนใจยื่นซองเสนอราคาทำการสมัครผ่านระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์  ppim.pea.co.th  ในวันที่ 26 เมษายน 2564 เพื่อรับคิวก่อนเข้ามายื่นเอกสารข้อเสนอในวันที่ 27-30 เมษายน

อย่างไรก็ตามทางกฟภ.ได้ข้อความร่วมมือกับผู้ประกอบที่จะมายื่นข้อเสนอจะต้องส่งตัวแทนมายื่นไม่เกิน 2 คนต่อโครงการ ซึ่งการให้สมัครขอคิวล่วงหน้า ทางออนไลน์  ppim.pea.co.th   ก็จะเป็นการทำคิวไม่ให้เกิดความแออัด ซึ่งการยื่นก่อนหรือยื่นทีหลังไม่มีผลต่อการพิจารณาคัดเลือกแต่อย่างใด ส่วนการประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกทางด้านเทคนิค  กฟภ. จะประกาศผล ทาง  เว็บไซต์ https://ppim.pea.co.th    วันที่ 21 พฤษภาคม 2564  และจะส่งให้กกพ.เป็นผู้พิจารณาด้านราคาต่อไป