กฟภ.เปิดยื่นชิงโรงไฟฟ้าชุมชนวันแรกทะลุ200MW

ผู้ชมทั้งหมด 779 

กฟภ.เปิดให้ยื่นเอกสารข้อเสนอโรงไฟฟ้าชุมชนวันแรก ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการกว่า 52 บริษัท กำลังการผลิตไฟฟ้ารวมประมาณ 200-250 เมกะวัตต์ เกินเป้าหมาย และมีผู้จองคิวกว่า 250 บริษัท

นายเสกสรร เสริมพงศ์  รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. (PEA) เปิดเผยว่า วันแรก (27 เมษายน) ของการเปิดให้ผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) 150 เมกะวัตต์นั้นมีผู้สนใจและยื่นข้อเสนอราว 52 รายคิดเป็นกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมประมาณ 200-250 เมกะวัตต์ ซึ่งเกินเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ยังเหลืออีก 3 วันคือวันที่ 28-29-30 คาดว่าจะได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการมายื่นข้อเสนอขายไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนจำนวนมาก

ทั้งนี้ผู้ยื่นสามารถเลือก วัน และช่วงเวลาที่จะเข้ามายื่นซองเอกสาร ผ่านทางระบบ PPIM (https://ppim.pea.co.th) โดย log in ตาม User ที่เคยลงทะเบียนไว้ และเลือกวันเวลาที่ต้องการมายื่นเอกสาร พิมพ์ใบนัดหมายวันเวลายื่นเอกสารจากระบบ PPIM เพื่อนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ PEA ตามวันและเวลาที่นัดหมาย พร้อมซองเอกสารด้านเทคนิคและด้านราคาที่มีใบปะหน้าซองซึ่งพิมพ์จากระบบ PPIM หรือสำเนาใบเสร็จการชำระเงินค่าหลักประกันการยื่นซองเอกสารคำเสนอขอขายไฟฟ้า เพื่อแสดงว่าได้ชำระเงินค่าหลักประกันฯ เรียบร้อยแล้ว

ขณะเดียวกันนนั้นยังมีบริษัทที่จองคิวยื่นคำเสนอขายและค่าค้ำประกันซองแล้วกว่า 250 บริษัท  เตรียมยื่นแข่งขันประมูลโรงไฟฟ้าชุมชนตามคิวที่จองเวลาไว้  โดย PEA ขอให้ผู้ยื่นเร่งดำเนินการจองนัดหมายคิวการมายื่นซองเอกสาร เพื่อรักษาสิทธิลำดับการยื่นซองเอกสารคำเสนอขอขายไฟฟ้า ทั้งนี้ขอให้ผู้ยื่นติดตาม ประกาศรายละเอียดขั้นตอน และเงื่อนไขการยื่นเอกสาร ผ่านทางเวปไซต์ PPIM