กรมเชื้อเพลิงฯเร่งสรุปปริมาณนำเข้าLNG มิ.ย.นี้

ผู้ชมทั้งหมด 374 

กรมเขื้อเพลิงธรรมชาติเตรียมหารือปตท. สรุปปริมาณนำเข้า LNG สำหรับ Shipper LNG รายใหม่นำเข้า มั่นใจเสร็จทัน มิ.ย.นี้ ส่วนความต้องการใช้ก๊าซฯ 3 เดือนแรกฟื้นตัว เฉลี่ยอยู่ที่ 5,000 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดเผยว่า กรมเชื้อเพลิงเตรียมหารือกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อประเมินความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในประเทศ และความเป็นไปได้ในส่วนของการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ตามแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2 และเพื่อเปิดโอกาสสำหรับผู้ประกอบการที่ได้ใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ LNG (LNG Shipper) รายใหม่ได้นำเข้า

ทั้งนี้ปริมาณในการจัดหาต้องไม่กระทบต่อปริมาณการซื้อก๊าซธรรมชาติต่อวันตามสัญญาซื้อขาย (Daily Contract Quantity หรือ DCQ) ที่มีไว้กับปตท. และไม่ก่อให้เกิดปัญหา Take or Pay หรือ การรับก๊าซไม่ครบตามสัญญาแต่ต้องจ่ายเงินเต็มจำนวน คาดว่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนหลังเดือน พฤษภาคมนี้ พร้อมนำเสนอต่อที่ประชุม กพช. พิจารณาทันตามกำหนดในเดือน มิถุนายน 2564 อย่างแน่นอน

ส่วนราคา LNG ในปัจจุบันยังทรงตัวอยู่ในระดับสูง โดยปลายเดือน เมษายน 2564 ราคาเฉลี่ยในระดับ 8 เหรียญสหรัฐต่อล้านบีทียู ซึ่งในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ยังต้องติดตามสถานการณ์ราคา LNG ยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิด เนื่องจากการระบาดของไวรัสโควิด – 19 ยังเกิดการระบาดหนักในประเทศอินเดียที่เป็นประเทศที่มีความต้องการใช้ก๊าซฯ อยู่ในระดับสูงก็อาจเป็นปัจจัยที่กดดันให้ราคา LNG ไม่ปรับขึ้นมากนัก

สำหรับแนวโน้มความต้องการใช้ (ดีมานด์) ก๊าซฯในประเทศ ช่วง 3 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-มี.ค. 2564) ข้อมูลเบื้องต้น พบว่า ความต้องการใช้ก๊าซฯ เฉลี่ยอยู่ที่ 5,000 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน กลับมาเพิ่มขึ้นจากปีก่อนและใกล้เคียงกับภาวะปกติ หรือก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างไรก็ตามความต้องการใช้ก๊าซฯ ในปัจจุบันลดลงเหลือในระดับ 4,000 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ซึ่งการใช้ก๊าซฯ ที่ลดลงเป็นในส่วนของภาคการผลิตและอาคารสำนักงานได้ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work From Home) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่