การบินไทยขยายเวลาไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัสถึงสิ้นปี66

ผู้ชมทั้งหมด 213 

การบินไทยขยายระยะเวลาไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส ที่หมดอายุในปี 2564 และ 2565 ได้รับการขยายไปจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 66 

นายนนท์ กลินทะ ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส การบินไทย ซึ่งได้รับผลกระทบทางด้านการเดินทางและการใช้สิทธิประโยชน์ จากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก บริษัทฯ จึงได้อำนวยความสะดวกขยายระยะเวลาไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส ที่จะหมดอายุโดยอัตโนมัติ ซึ่งท่านสมาชิกไม่จำเป็นต้องมาติดต่อกับเจ้าหน้าที่
แต่อย่างใด           

ทั้งนี้ไมล์สะสมหมดอายุในปี 2564 และ 2565 ของสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส จะได้รับการขยายระยะเวลาไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566  รวมถึง สถานภาพสมาชิกบัตรแพลทินัมและบัตรทองที่หมดอายุในระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564 จะได้รับการต่อสถานภาพสมาชิกไปอีก 1 ปี นับจากวันที่สถานภาพปัจจุบันของท่านสมาชิกหมดอายุลง

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส จะได้มีเวลาในการวางแผนเพื่อใช้ไมล์สะสมและใช้สิทธิประโยชน์จากสถานภาพสมาชิกของท่านได้เพิ่มมากขึ้นจากการขยายระยะเวลาไมล์สะสมหมดอายุและสถานภาพสมาชิกดังกล่าว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านด้วยบริการเอื้องหลวงของการบินไทยในอนาคตอันใกล้นี้