การบินไทยฉลุย!!! เจ้าหนีโหวตผ่านแผนฟื้นฟู

ผู้ชมทั้งหมด 543 

การบินไทย” เผยเจ้าหนี้โหวตผ่านแผนฟื้นฟู เห็นชอบมากกว่า 90% ขั้นตอนต่อไปศาลล้มละลายนัดพิจารณาแผนวันที่ 28 พ.ค.นี้ พร้อมกันนี้ที่ประชุมยังมีมติตั้งผู้บริหารแผน 5 คน

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ผลการประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนลงคะแนนแผนฟื้นฟูกิจการการบินไทยในวันนี้ (19 พ.ค.) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ผลปรากฎว่าเจ้าหนี้โหวตผ่านแผนฟื้นฟู โดยมีการลงคะแนนเห็นชอบแผนมากกว่าร้อยละ 91.56 ของจำนวนหนี้ของเจ้าหนี้ทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม

โดยที่ประชุมเจ้าหนี้ที่มีสิทธิออกเสียงเกือบทั้งหมดเข้าร่วมประชุม โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์กำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเจ้าหนี้มีมูลค่าหนี้รวมกันประมาณ 140,000 ล้านบาท ที่ประชุมเจ้าหนี้ได้มีมติตามมาตรา 90/46 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483

ทั้งนี้ขั้นตอนหลังจากนี้ เจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์จะรวบรวมรายละเอียดของแผนฟื้นฟูที่ผ่านการพิจารณาแล้วรายงานไปยังศาลล้มละลายกลาง เพื่อนัดพิจารณา โดยเบื้องต้นศาลฯ ได้กำหนดนัดไต่สวนเพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการในวันที่ 28 พฤษภาคมนี้ ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ทุกท่านทราบถึงความคืบหน้าในการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ต่อไป

ขณะเดียวกันที่ประชุมยังได้มีมติให้แต่งตั้งผู้บริหารแผน จำนวน 5 คน คือ1.นายปิยะสวัสดิ์ อัมระนันทน์ 2.นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร 3.นายพรชัย ฐีระเวช รองปลัดกระทรวงการคลัง 4.นายไกรสร บารมีอวยชัย จากธนาคารกรุงเทพ และ5.นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

ทั้งนี้ บริษัทฯขอขอบคุณเจ้าหนี้ทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นและยอมรับแผนฟื้นฟูกิจการ และมอบโอกาสให้การบินไทยสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการ เพื่อกลับมาเป็นองค์กรที่แข่งขันในตลาดได้ สามารถสร้างความภาคภูมิใจแก่ประเทศไทยและคนไทยในฐานะที่เป็นสายการบินแห่งชาติ ที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศต่อไป