“การบินไทย”เปิดบินแฟรงก์เฟิร์ต-ภูเก็ตเม.ย.-พ.ค.นี้

ผู้ชมทั้งหมด 681 

การบินไทย” เปิดให้บริการ 2 เที่ยวบินพิเศษจากแฟรงก์เฟิร์ตสู่ภูเก็ต ในเดือนเมษายน-พฤษภาคมนี้ หวังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาล

นายนนท์ กลินทะ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวเข้ามายังจังหวัดภูเก็ต และช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการแพร่ระบาดของโควิด-19 อีกทั้ง แฟรงก์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นเมืองศูนย์กลางการเดินทางยุโรปที่ผู้โดยสารสามารถเชื่อมต่อการเดินทางจากเมืองต่างๆ ในภูมิภาคยุโรปเข้าสู่ประเทศไทยได้อย่างสะดวกสบาย บริษัท การบินไทยฯ จึงได้จัดเที่ยวบินพิเศษจากแฟรงก์เฟิร์ตบินตรงสู่ภูเก็ตจำนวน 2 เที่ยวบิน ในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เที่ยวบินที่ ทีจี 921 เส้นทาง แฟรงก์เฟิร์ต-ภูเก็ต ออกเดินทางจากแฟรงก์เฟิร์ต ในวันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 14.45 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงภูเก็ต เวลา 07.10 น. ในวันถัดไป เที่ยวบินที่ ทีจี 921 เส้นทาง แฟรงก์เฟิร์ต-ภูเก็ต ออกเดินทางจากแฟรงก์เฟิร์ตในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.45 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงภูเก็ต เวลา 07.10 น. ในวันถัดไปผู้โดยสารสามารถสอบถามรายละเอียดตารางบิน พร้อมสำรองที่นั่ง และออกบัตรโดยสารได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com และสำนักงานขายการบินไทย หรือ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 ทุกวัน (เวลา 08.00-17.00 น.)

สำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากสำนักงานสาขาที่ออกบัตรโดยสารแต่ละท้องถิ่น การบินไทยมีความพร้อมในการจัดเที่ยวบินเพื่อสนับสนุนภาครัฐในการขับเคลื่อนธุรกิจของประเทศ โดยเฉพาะการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่จะมีส่วนสนับสนุนการสร้างงาน สร้างรายได้ส่งเสริมเศรษฐกิจให้กับประเทศ รวมทั้งพร้อมในการรองรับการเดินทางและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร ที่ยังคงมีความต้องการเดินทางมายังประเทศไทยในเที่ยวบินต่อๆ ไปอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัดอีกทั้งผู้โดยสารที่เดินทางมากับการบินไทยจะต้องเข้ารับการกักตัวตามมาตรการของภาครัฐ และบริษัทฯ ได้ทำการฉีดพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อโรคและทำความสะอาดแบบ Deep Cleaning ในอากาศยานทุกลำหลังเครื่องลงจอด