การบินไทยให้เวลา7วันเจ้าหนี้ดูแผนฟื้นฟูก่อนโหวตวันที่19พ.ค.

ผู้ชมทั้งหมด 179 

“ชาญศิลป์” เผยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ให้เวลาเจ้าหนี้ 7 วันในการดูรายละเอียดแผนฟื้นฟู  มั่นใจประชุมในวันที่ 19 พ.ค. นี้ แผนโหวตผ่านฉลุย ชี้หากกรณีไม่เห็นชอบขั้นตอนยังไม่ถึงการล้มละลาย

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) เปิดเผยภายหลังเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้มีคำสั่งให้เลื่อนการประชุมเจ้าหนี้ออกไปตามคำขอของเจ้าหนี้เป็น วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. จากเดิมจะต้องมีการประชุมและลงมติแผนฟื้นฟูกิจการการบินไทย ในวันนี้ (12พ.ค.) ว่า แผนฟื้นฟูการบินไทยที่มีการนำหารือในที่ประชุมเจ้าหนี้วันนี้  บริษัทมีการตอบข้อซักถามนั้นมีเจ้าหนี้ จำนวน 15 ราย ที่ยื่นขอแก้ไขแผน

ขณะที่ผู้ทำแผนของบริษัทก็มีการปรับแก้ไขแผนเองด้วย ซึ่งมีรายละเอียดมากและมีระยะเวลาในการพิจารณาสั้น เจ้าหนี้จึงเสนอขอเวลาไปศึกษารายละเอียดแผนอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ให้เวลา 7 วันในการให้เจ้าหนี้ได้พิจารณารายละเอียดของแผนฟื้นฟูที่แก้ไข ก่อนจะมีการประชุมและพิจารณาลงมติในวันที่ 19 พฤษภาคมนี้  

อย่างไรก็ตามตนมั่นใจว่าเจ้าหนี้จะลงมติเห็นชอบแผนฟื้นฟูของการบินไทยแน่นอน  โดยหากเจ้าหนี้ลงมติเห็นชอบแผนจะต้องมีการส่งเรื่องให้ศาลล้มละลายกลางเป็นผู้พิจารณาตัดสินว่าจะเห็นชอบกับแผนหรือไม่ ทั้งนี้การประชุมในวันที่ 19 พฤษภาคมนั้นคาดว่าจะเป็นการประชุมชี้ขาดครั้งสุดท้าย และไม่น่าจะมีการเสนอแก้ไขประเด็นต่างๆ อีก เพราะขณะนี้ประเด็นที่เสนอขอแก้ไขมีจำนวนมากอยู่แล้ว 

ส่วนกรณีที่เจ้าหนี้ลงไม่มติไม่เห็นชอบแผนฟื้นฟู เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะถามเจ้าหนี้ว่าต้องการที่จะเสนอจะตั้งผู้ทำแผนใหม่หรือไม่ ถ้าเจ้าหนี้มีการเสนอตั้งผู้ทำแผนใหม่ก็ต้องมีการทำแผนฟื้นฟูใหม่  หรือเจ้าหนี้อาจจะเสนอขอเข้ามาเป็นผู้บริหารร่วมด้วยก็สามารถทำได้ เพื่อให้ขั้นตอนการฟื้นฟูก็ยังเดินหน้าต่อไปและจะยังไม่เข้าสู่ขั้นตอนการล้มละลาย