กิจกรรม “ทอท.ดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริอยู่อย่างพอเพียง ปี 2565”

ผู้ชมทั้งหมด 222 

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) จัดกิจกรรม “ทอท. ดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริอยู่อย่างพอเพียง ปี 2565” นำพนักงานเยี่ยมชมการดำเนินงาน เเละร่วมทำกิจกรรมการปลูกผักสวนครัว เกษตรผสมผสาน ผลิตภัณฑ์แปรรูป ณ ศูนย์บริการวิชาการเกษตรของมูลนิธิชัยพัฒนา คลอง 11 อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 โดยมี นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ทอท.ได้ร่วมกันมอบงบประมาณสนับสนุนในการจัดซื้อชุดอุปกรณ์ใช้ในการบินอากาศยานไร้คนขับ (โดรนเพื่อการเกษตร) พร้อมแท็บเล็ต เครื่องกวนของเหลว เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องห่อถาด เเละวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน รวมเป็นจำนวนเงิน 130,000.-บาท ให้กับศูนย์บริการวิชาการเกษตรของมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อใช้ประโยชน์ในศูนย์ฯ และให้เกษตรกรในพื้นที่ได้ร่วมใช้ประโยชน์ด้วย

โดยมี อาจารย์นนทกร พุ่มกล่อม ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการเกษตร เป็นผู้รับมอบ เเละในการนี้ได้รับฟังการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง และการดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการเกษตรฯ อีกทั้งได้แนะนำการปลูกพืช และการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมลงมือปฏิบัติจริงในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ ซึ่งสามารถนำข้อมูลและประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวัน

ทั้งนี้ ทอท.ดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้แนวคิดการเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน (Corporate Citizenship Airport)