คปอ.รฟม. ลงพื้นที่ติดตามงานรถไฟฟ้าสายสีชมพู

ผู้ชมทั้งหมด 1,008 

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (คปอ. รฟม.) ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการปฏิบัติงาน ณ พื้นที่ก่อสร้างสถานีรามอินทรา กม.4 (PK19) สถานีมัยลาภ (PK20) และสถานีบางชัน (PK27)

โดย คปอ.รฟม. ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและมาตรฐานการทำงานบนที่สูงอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่ไม่พึงประสงค์ เช่น การป้องกันอุปกรณ์การก่อสร้างร่วงหล่นลงบนพื้นถนนหรือพื้นที่สาธารณะ เพื่อความปลอดภัยของตนเอง คนรอบข้าง ตลอดจนผู้สัญจรโดยรอบ ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องตามประกาศ “ปฏิญญาว่าด้วยความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้า      ขนส่งมวลชน “Zero Fatal Accident” ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2561