คาร์โก้การบินไทยขนส่งวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

ผู้ชมทั้งหมด 360 

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ ร่วมกับ ฝ่ายบริการคลังสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ ปฏิบัติภารกิจขนส่งวัคซีนซิโนแวค จำนวน 500,000 โดส ของ บริษัท Sinovac Life Sciences Co., Ltd. น้ำหนักรวม 15.5 ตัน จากสาธารณรัฐประชาชนจีน มายังประเทศไทยด้วยเที่ยวบินขนส่งสินค้า (Cargo) เที่ยวบินที่  ทีจี 675 เส้นทางปักกิ่ง-กรุงเทพฯ ทำการบินด้วยเครื่องบินแบบโบอิ้ง 777-300ER ออกเดินทางจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2564 เวลา 06.37 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 10.10 น. ที่อาคารขนถ่ายสินค้า การบินไทย เขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยการประสานงานและสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

ทั้งนี้การบินไทย มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติภารกิจขนส่งวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง และพร้อมขนส่งวัคซีนล็อตต่อๆไป เพื่อคนไทย เพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19