ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ BANPU ที่ A+

ผู้ชมทั้งหมด 688 

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ BANPU ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันวงเงินไม่เกิน 7 พันล้านบาท และหุ้นกู้ Green shoe วงเงินไม่เกิน 3 พันล้านบาทที่ A+ แนวโน้ม Stable สะท้อนถึงความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมมีรายได้ที่แน่นอนมุ้งเน้นพลังงานสะอาดมากขึ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติได้รับจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน 7 พันล้านบาท และหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติม (Green shoe) ในวงเงินไม่เกิน 3 พันล้านบาทของบริษัทที่ระดับ A+ ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต Stable หรือ คงที่ โดยเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้จะนำไปใช้ชำระคืนเงินกู้ของบริษัท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

ทั้งนี้ระดับเครดิต  A+ สะท้อนถึงความเป็นผู้นำของบริษัทในอุตสาหกรรมถ่านหินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตลอดจนการมีรายได้ที่แน่นอนจากธุรกิจผลิตไฟฟ้า และการปรับกลยุทธ์ของบริษัทที่มุ้งเน้นพลังงานสะอาดมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน อันดับเครดิตยังสะท้อนถึงความผันผวนของราคาถ่านหินและอุปสงค์ถ่านหินที่ชะลอตัวในระยะยาว ซึ่งปัจจัยผลักดันส่วนหนึ่งมาจากความพยายามในการลดมลพิษทางอากาศของประเทศต่างๆ ทั่วโลกอีกด้วย

ส่วนแนวโน้มอันดับเครดิต Stable สะท้อนความคาดหวังของทริสเรทติ้งว่าบริษัทฯ จะยังคงความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมพลังงานต่อไปด้วยวินัยทางการเงินและการบริหารเงินสดที่แข็งแกร่ง