ทล.คาดงานO&Mมอเตอร์เวย์ได้ลงนามมิ.ย.นี้

ผู้ชมทั้งหมด 473 

ทล. มั่นใจลงนามงานO&Mมอเตอร์เวย์บางปะอิน-นครราชสีมากับกลุ่มกิจการร่วมค้า BGSR ในเดือน มิ.ย.นี้ หลังสรุปปรับแบบงานก่อสร้างโยธา 17 ตอนส่งให้กระทรวงคมนาคมแล้ว ชี้วงเงินไม่เกิน 6.8 พันล้าน

นายสราวุธ  ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สายบางปะอิน-นครราชสีมา M6 ระยะทาง 196 กิโลเมตร (กม.) และสายบางใหญ่-กาญจนบุรี M9 ระยะทาง 96 กม. ว่า การตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องการปรับแบบงานก่อสร้างโยธา 17 ตอนนั้นในขณะนี้คณะกรรมตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตรวจสอบและได้ข้อสรุปเสร็จทั้งหมดแล้ว โดยการปรับแบบงานโยธาก่อสร้างทั้ง 17 สัญญานั้นวงเงินจะไม่เกิน 6,800 ล้านบาท ซึ่งได้ส่งเรื่องให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาแล้วคาดว่ากระทรวงจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาได้ในช่วงต้นเดือน มิถุนายน 2564

ทั้งนี้หาก ครม. เห็นชอบการปรับแบบงานก่อสร้างโยธา 17 ตอนของโครงการบางปะอิน-นครราชสีมาในช่วงต้นเดือน มิถุนายน 2564 ก็คาดว่าจะสามารถดำเนินการลงนามในสัญญางานติดตั้งระบบบริการจัดเก็บค่าผ่านทางและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance : O&M) ได้ภายในเดือน มิถุนายน 2564 ส่วนโครงการบางใหญ่-กาญจนบุรี งานก่อสร้างโยธานั้นมีความคืบหน้ากว่า 50% ก็สามารถลงนามสัญญางาน O&M ได้พร้อมกับโครงการบางปะอิน-นครราชสีมา

อนึ่งโครงการมอเตอร์เวย์สายบางปะอิน-นครราชสีมา M6 ระยะทาง 196 กิโลเมตร (กม.) และสายบางใหญ่-กาญจนบุรี M9 ระยะทาง 96 กม. นั้นกลุ่มกิจการร่วมค้า BGSR เป็นผู้ได้รับสัมปทานงาน O&M ซึ่งประกอบด้วย BTS บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STEC, บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF และบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ RATCH ยื่นเสนอแบ่งเป็น มอเตอร์เวย์สายบางปะอิน – โคราช เสนอราคาต่ำสุดวงเงิน 21,329 ล้านบาท ส่วนมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี เสนอต่ำสุด 17,809 ล้านบาท ทั้ง 2 โครงการเป็นรูปแบบ PPP gross cost ให้สัมปทานเอกชนระยะเวลา 30 ปี