ทอท.วางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงาน 2

ผู้ชมทั้งหมด 500 

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงาน 2 อาคารสำนักงานสถาบันวิทยาการท่าอากาศยานและสายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) พร้อมด้วย นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม ร่วมพิธี โดยมี นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. ผู้บริหารระดับสูง และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ณ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 สำนักงานใหญ่ ทอท.

อาคารสำนักงาน 2 อาคารสำนักงานสถาบันวิทยาการท่าอากาศยานและสายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน ก่อสร้างขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตของจำนวนบุคลากรของ ทอท. ในอนาคตให้เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นอาคารที่รองรับการฝึกอบรมบุคลากรจำนวนมาก โดยเน้นงานด้านวิชาการ ซึ่งสามารถใช้งานร่วมกับงานด้านมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน