ทะลุป้า! ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อยอด 28 พ.ค.

ผู้ชมทั้งหมด 606 

“ศักดิ์สยาม” เผยศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อยอด 28 พ.ค.ทะลุ 10,000 คน ยอดรวม 5 วันกว่า 4 หมื่นคน

(28 พ.ค.2564) ผู้สื่อข่าวรายงานว่ายอดการฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ จตุจักร กรุงเทพมหานครช่วงเวลาประมาณ 17.15 นาที  ฉีดวัคซีนไปแล้ว 10,184 คน แบ่งออกเป็น Target Group 8,559 ราย (84.04%)  Onsite 1,625 ราย (15.96%) เฉลี่ย 1,229 ราย/ชั่วโมง สำหรับยอดรวม ณ วันที่ 28 พฤษภาคม มียอดรวมกว่า 4 หมื่นคน แบ่งออกเป็น Target Group ประมาณ 30,000 ราย(75.%)  Onsite ประมาณ  10,000 ราย (25%) 

ก่อนหน้านี้ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ มีเป้าหมายในการดำเนินการอย่างแรก คือ เป็นศูนย์ฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด่านหน้า (Front Line) ในการให้บริการขนส่งสาธารณะทุกประเภททั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีแผนการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมายข้างต้นที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อแห่งนี้ วันละประมาณ 10,000 คน โดยเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เป็นวันแรกที่เปิดให้บริการ และจะดำเนินการไปจนถึง 6 มิถุนายน 2564 

หลังจากนั้นจะเริ่มฉีดเข็มที่ 2 โดยจะใช้ระยะเวลาทั้งหมดประมาณ 28 วัน หลังจากนั้น กระทรวงคมนาคมจะทำหนังสือรายงานไปยังศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ว่าศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อได้ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด่านหน้า (Front Line) ในการให้บริการขนส่งสาธารณะทุกประเภททั้งภาครัฐและภาคเอกชนเรียบร้อยและเสร็จสิ้นภารกิจแล้ว และขอทราบนโยบายจาก ศบค. ในการดำเนินงานของศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อต่อไป

ทั้งนี้ การให้บริการของศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องมาจากมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยในการลงทะเบียน