“ทล.”เร่งประมูลมอเตอร์เวย์6สายมูลค่ารวม2.46แสนล้าน

ผู้ชมทั้งหมด 614 

กรมทางหลวง เร่งประมูลโครงการมอเตอร์เวย์ 6 โครงการมูลค่ารวม 2.46 แสนล้าน หวังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิด-19 คลี่คลาย คาดปีนี้เปิดประมูลได้ 1 โครงการเส้นเอกชัย-บ้านแพ้ว มูลค่า 1.97 หมื่นล้าน ส่วนเส้นนครปฐม-ชะอำต้องออกแบบก่อสร้างใหม่หลังพบกระทบพื้นที่ชุมชนช่วงจ.เพชรบุรี

นายสราวุธ  ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมทางหลวงอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการประกวดราคาโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) จำนวน 6 โครงการมูลค่าวงเงินลงทุนรวมกว่า 246,960 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการประกวดราคาได้ในปี 2564 – 2565 เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่เร่งให้เกิดการลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิด-19 คลี่คลาย โดยประกอบด้วย 1.โครงการมอเตอร์เวย์ ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว ระยะทาง 16.4 กม. วงเงินลงทุน 19,700 ล้านบาท โดยใช้เงินจากกองทุนมอเตอร์เวย์มาเป็นงบลงทุนในการก่อสร้าง คาดว่าจะสามารถประกวดราคาได้ในเดือน มิถุนายน 2564

สำหรับโครงการมอเตอร์เวย์เอกชัย-บ้านแพ้ว นั้นเป็นโครงการส่วนต่อขยายจากโครงการมอเตอร์เวย์ ช่วงบางขุนเทียน-เอกชัย ซึ่งเป็นทางยกระดับระยะทาง 11 กม. วงเงินลงทุน 10,500 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ณ สิ้นเดือน เมษายน 2564 ทั้ง 3 ตอนมีความคืบหน้า 37.196% กำหนดดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเดือน สิงหาคม 2565

2.โครงการมอเตอร์เวย์เส้นทางนครปฐม-ชะอ่ำ ระยะทาง 109 กม. วงเงินลงทุน 79,000 ล้านบาท รูปแบบการลงทุนนั้นเป็นการร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชน (Public-Private Partnership : PPP) โดยล่าสุดนั้นคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (คณะกรรมการ PPP) มีมติให้มีการทบทวนรูปแบบก่อสร้างและผลการศึกษาช่วงจ.เพชรบุรี ใหม่ เนื่องจากมีบ้างช่วงชุมชนได้รับผลกระทบจากแนวเส้นทางดังกล่าวระยะทางประมาณ 5 กม. ซึ่งชุมชนมีความกังวลว่าการก่อสร้างอาจจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมได้ในช่วงฤดูฝน และมีบางช่วงต้องผ่านดงตาลเพชรบุรี ซึ่งกรมทางหลวงก็ต้องลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับชุมชน

อย่างไรก็ตามโครงการมอเตอร์เวย์เส้นทางนครปฐม-ชะอำ นั้นตนมองว่าเป็นโครงการที่สำคัญที่จะต้องเดินหน้าต่อ ซึ่งในเบื้องต้นกรมทางหลวงอาจจะเสนอให้แบ่งการก่อสร้างเป็น 2 ช่วง โดยให้ดำเนินการก่อสร้างช่วงนครปฐม-ปากท่อ ก่อน แล้วค่อยก่อสร้างในช่วงต่อไป ปากท่อไปถึงชะอำ ส่วนการแก้ไขในช่วงจ.เพชรบุรี ก็อาจจะทำเป็นทางยกระดับเพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดกับช่วงที่ต้องผ่านดงตาล และไม่ให้เกิดน้ำท่วมขังตามที่ชาวบ้านกังวล ซึ่งโครงการมอเตอร์เวย์เส้นทางนครปฐม-ชะอำ นั้นการประกวดราคาอาจจะดำเนินการไม่ทันในปีนี้ โดยต้นปี 2565 คาดว่าจะมีความชัดเจนเรื่องรูปแบบการก่อสร้าง และพร้อมดำเนินการประกวดราคา

นอกจากนี้แล้วกรมทางหลวงยังได้เร่งดำเนินที่ 3.โครงการมอเตอร์เวย์ ช่วงรังสิต – บางปะอิน ระยะทาง 22 กม. วงเงินลงทุน 28,360 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนต่อขยายทางยกระดับอุตราภิมุข (ดอนเมืองโทลล์เวย์) ไปเชื่อมกับมอเตอร์เวย์ สายบางปะอิน-นครราชสีมา โดยในปัจจุบันรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (คชก.) แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษารูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุน (PPP)

 4.โครงการมอเตอร์เวย์หมายเลข 7 ยกระดับ ช่วงศรีนครินทร์ – สนามบินสุวรรณภูมิ ระยะทาง 18 กม. วงเงินลงทุน 37,500 ล้านบาท อยู่ระหว่างการพิจารณา EIA และศึกษารูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุน พร้อมการออกแบบโครงการคาดมีความชัดเจนภายในปีนี้ 5.โครงการมอเตอร์เวย์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ ด้านตะวันตก เป็นทางยกระดับ ระยะทาง 70 กม. วงเงินลงทุน 78,000 ล้านบาท อยู่ระหว่างการจัดทำ EIA และศึกษารูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุน และ 6.โครงการมอเตอร์เวย์ ช่วงมาบตาพุด-สนามบินอู่ตะเภา ระยะทาง 3.5 กม. วงเงินลงทุน 4,400 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอขอจัดสรรงบประมาณสำหรับการก่อสร้างและการเวนคืนที่ดิน