บขส.ย้ำผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

ผู้ชมทั้งหมด 688 

บขส. ย้ำผู้โดยสารที่เดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ ต้องสวมหน้ากากอนามัย-เว้นระยะห่าง-สแกนไทยชนะ พร้อมลุยทำความสะอาด-ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ภายในสถานีขนส่งฯ ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในขณะนี้ที่ยังมีการแพร่ระบาด และมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น บขส. มีความห่วงใยผู้ใช้บริการที่จำเป็นต้องเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ จึงได้สั่งกำชับให้เจ้าหน้าที่ เพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองผู้ใช้บริการ และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด รวมทั้งเพิ่มความถี่ในการดูแลทำความสะอาดภายในสถานีขนส่ง และบนรถโดยสารก่อนนำมาวิ่งให้บริการ

นอกจากนี้ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อาทิ เว้นระยะระหว่างกัน , หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น , สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา , ล้างมือบ่อย ๆ , ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ กรณีไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันได้ สามารถกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด และหากเคยไปในพื้นที่เสี่ยง หรือสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลในกลุ่มเสี่ยง ขอให้ใช้มาตรการกักตนเอง (Self-quarantine) อย่างเคร่งครัด เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในวงกว้าง

ทั้งนี้ปัจจุบันมีผู้โดยสารใช้บริการลดลงจากปกติ (เที่ยวไป-กลับ) วันละประมาณกว่า 50,000 คน เหลือวันละประมาณกว่า 30,000 คน แต่ บขส. ยังคงยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดฯ ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารและบนรถโดยสารขั้นสูงสุด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดฯ และสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการ สอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติม ได้ที่ Call Center 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง