บขส.เปิดจองตั๋วล่วงหน้าเดินทางช่วงสงกรานต์

ผู้ชมทั้งหมด 846 

บขส. เปิดจองตั๋วล่วงหน้าช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้ โดยเตรียมจัดรถโดยสารรองรับการเดินทางกลับภูมิลำเนาของประชาชน มั่นใจคนเดินทางเพิ่มขึ้นหลังรัฐบาลมีมาตรการผ่อนคลาย พร้อมย้ำคุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวด

นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า บขส. ได้เปิดให้บริการจองตั๋วล่วงหน้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ประสงค์จะเดินทางในช่วงเทศกาลดังกล่าว และเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดรถโดยสารให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน ลดปัญหาความแออัดในการเข้าใช้สถานี และป้องกันปัญหาผู้โดยสารตกค้าง

ทั้งนี้ผู้โดยสารที่ประสงค์เดินทางในช่วงเทศกาลดังกล่าวสามารถจองตั๋วล่วงหน้าได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผ่านช่องทางการจำหน่ายตั๋วของ บขส. อาทิ เว็บไซต์ บขส. www.transport.co.th , เคาน์เตอร์เซอร์วิส , ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ และ ตัวแทนจำหน่ายตั๋วของ บขส. ทั่วประเทศ สำหรับผู้ใช้สิทธิโครงการ “เราชนะ” และผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถใช้สิทธิ์จองตั๋วโดยสารของ บขส. ล่วงหน้า ได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ทั่วประเทศเท่านั้น ไม่สามารถจองทางออนไลน์ได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง

ปัจจุบัน บขส. เปิดให้บริการเดินรถในเส้นทางภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก และเส้นทางภาคใต้ รวม 368 เที่ยววิ่ง จากปกติ 426 เที่ยววิ่ง คิดเป็นร้อยละ 86 ของจำนวนเที่ยววิ่งทั้งหมด โดย บขส. ยังคงหยุดให้บริการเดินรถเส้นทางระหว่างประเทศทุกเส้นทาง อย่างไรก็ดี บขส. จะมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเดือนมีนาคมนี้ เพื่อเตรียมแผนจัดการเดินรถและอำนวยความสะดวกรองรับประชาชนที่จะเดินทางในช่วงเทศกาลดังกล่าว โดยเชื่อว่าสงกรานต์ปีนี้จะมีผู้ใช้บริการรถโดยสารเพิ่มขึ้น เนื่องจากรัฐบาลมีการผ่อนคลายการเดินทางและเป็นเทศกาลที่มีวันหยุดยาวต่อเนื่อง

พร้อมกันนี้บขส. ยังคงใช้มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารและบนรถโดยสารอย่างเข้มงวดขั้นสูงสุด ตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงคมนาคม อาทิ มีการตรวจคัดกรอง และตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสาร จัดให้มีจุดบริการแอลกอฮอล์เจล สำหรับผู้โดยสาร ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร กำชับให้พนักงานฯ และผู้ให้บริการ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง ขอให้ผู้โดยสารปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ขณะใช้บริการในสถานีขนส่ง และขอความร่วมมือให้ผู้โดยสารสแกนคิวอาร์โค้ดแอปพลิเคชันไทยชนะ และ “หมอชนะ” หรือกรอกข้อมูลการเดินทางตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด เพื่อบันทึกประวัติการเดินทางของผู้โดยสารทุกคนในทุกเส้นทาง