บอร์ดบางจากอนุมัติ“ชัยวัฒน์”นั่งCEOยาวถึงสิ้นปี69

ผู้ชมทั้งหมด 638 

บอร์ดบางจากอนุมัติต่อสัญญาจ้าง “ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช” อีกวาระหนึ่งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2569

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 24 มิถุนายน 2564 ได้มีมติอนุมัติการต่อสัญญาจ้าง นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2569