บางจากฯมอบของใช้ให้ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่เขตพระโขนง

ผู้ชมทั้งหมด 712 

นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ ส่งมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ของใช้จำเป็นสำหรับผู้ป่วยติดเตียงในความดูแลของสำนักงานเขตพระโขนง และแอลกอฮอล์สเปรย์เพื่อร่วมบรรเทาภารกิจสู้ภัยโควิด-19 เพื่อร่วมบรรเทาภาระของประชาชนในพื้นที่อาจจะไม่สะดวกที่จะไปหาซื้อในสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมแจ้งความจำนงสนับสนุนบัตรเติมน้ำมันบางจากให้กับรถของมูลนิธิต่างๆ หรือจิตอาสาที่นำพาหนะมาร่วมปฏิบัติภารกิจรับ-ส่งผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อไม่ให้มีผู้ป่วยตกค้าง โดยมีนายเรืองเดช พงษ์จันทรโอ ผู้อำนวยการพร้อมทั้งผู้บริหาร สำนักงานเขตพระโขนง ร่วมรับมอบ