บางจากฯมอบแอลกอฮอล์เจลและน้ำดื่มให้รพ.สนามจุฬาฯ

ผู้ชมทั้งหมด 1,534 

นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนส่งมอบแอลกอออล์เจลล้างมืออนามัยมิโดริ ผลิตภัณฑ์ของบางจากฯ พร้อมน้ำดื่มบางจาก ให้แก่โรงพยาบาลสนาม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อร่วมบรรเทาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.ประวิตร อัศวานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีรองศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.วันชัย ตรียะประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดี รศ.ร.ต.อ.หญิง ภญ.ดร.สุชาดา สุขหร่องภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมรับมอบ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเร็วๆ นี้