บางจากฯ ตั้งหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19หน้าโรงกลั่น

ผู้ชมทั้งหมด 1,076 

บางจากฯ จับมือ 3 พันธมิตรตั้งหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 หน้าโรงกลั่นบางจาก รองรับประชาชน 1,000 คนต่อวันเริ่มทดลองระบบและให้บริการปลายเดือนพฤษภาคมนี้

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังอยู่ในขั้นรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องในเขตชุมชนต่างๆ การกระจายวัคซีนให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง เป็นภารกิจเร่งด่วนที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งดำเนินการ

สำหรับพื้นที่เขตพระโขนงซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงกลั่นน้ำมันบางจากนั้นจัดว่าเป็นพื้นที่เปราะบางและมีผู้อยู่อาศัยในชุมชนอยู่หนาแน่น บริษัทฯ จึงได้ร่วมมือกับพันธมิตร 3 หน่วยงาน ได้แก่กรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตพระโขนง) สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และเครือ รพ. บางปะกอก-ปิยะเวท จัดตั้งหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 นอกโรงพยาบาล ที่อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม บริเวณหน้าโรงกลั่นน้ำมันบางจาก ซอยสุขุมวิท 64 สำหรับให้บริการประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้อยู่อาศัยในชุมชนในเขตพระโขนงและพนักงานที่ปฏิบัติการในพื้นที่ ประมาณการรองรับผู้ใช้บริการได้วันละ 1,000 คน

การตั้งหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 นั้นเพื่อสนับสนุนให้มีการกระจายวัคซีนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง เป็นไปตามเป้าหมายของกรุงเทพมหานครที่มุ่งให้บริการวัคซีนให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 70 ของประชาชนในพื้นที่กทม. และช่วยลดการแพร่ระบาดจากการเดินทางข้ามพื้นที่

ทั้งนี้ ในการจัดตั้งหน่วยฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกโรงพยาบาลดังกล่าว บริษัทฯ ได้รับการอนุเคราะห์พื้นที่จากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ที่ลานอเนกประสงค์ด้านหน้าโรงกลั่นน้ำมันบางจาก ซึ่งเป็นพื้นที่เปิดโล่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก โดยมีบุคลากรทางการแพทย์จากเครือ รพ. บางปะกอก-ปิยะเวท มาเป็นผู้บริหารจัดการการฉีดวัคซีน และได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากกรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย และสำนักงานเขตพระโขนง

ซึ่งบางจากฯ ได้จัดเตรียมพื้นที่บริเวณโดยรอบลานอเนกประสงค์ บุคลากร อาสาสมัคร รวมถึงสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆ ในการทำงาน เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัคร สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกราบรื่น โดยทุกขั้นตอนเป็นไปตามมาตรการการป้องกันการติดเชื้อของหน่วยงานภาครัฐ สำหรับหน่วยฉีดวัคซีนหน้าโรงกลั่นน้ำมันบางจาก ตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท 64 เขตพระโขนง (สถานีรถไฟฟ้าปุณณวิถี) จะเริ่มทดลองระบบและให้บริการประมาณปลายเดือนพฤษภาคมนี้ โดยจะเปิดให้บริการฉีดวัคซีนทุกวันไม่มีวันหยุด

“บางจากฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนมาโดยตลอด การดูแลชุมชนเพื่อนบ้านถือเป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติงานของเรา เรายินดีแบ่งปันพื้นที่และอำนวยความสะดวกให้กับภาครัฐในการให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชน และพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตินี้ได้ในเร็ววัน การระบาดระลอกนี้แม้จะรุนแรง แต่ถ้าเราทุกคนช่วยกัน จะผ่านพ้นไปด้วยกันได้แน่นอนครับ” นายชัยวัฒน์กล่าว