ปตท. ประกาศความสำเร็จ รวมพลังคนไทย เดิน-วิ่งต่อลมหายใจเพื่อน้อง

ผู้ชมทั้งหมด 240 

ปตท. ประกาศความสำเร็จ รวมพลังคนไทย เดิน-วิ่งต่อลมหายใจเพื่อน้องกว่า 60,000 คนกลับสู่ระบบการศึกษา พร้อมจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเยาวชนในภาวะวิกฤติการศึกษา รวมงบสนับสนุน 171 ล้านบาท

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยว่า กิจกรรม PTT Virtual Run ภายใต้โครงการ “ลมหายใจเพื่อน้อง” ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม จนถึง 30 มิถุนายน 2565 รวมระยะเวลา 45 วันประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งโดยได้รับความสนใจจากประชาชนทุกภาคส่วนทั่วประเทศที่มีความห่วงใยต่อเยาวชนโดยเฉพาะในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด-19 และเสี่ยงต่อการหลุดจากระบบการศึกษาในปี 2565 จึงเข้าร่วมกิจกรรมกับ ปตท. เดิน-วิ่งสะสมระยะทางเพื่อแปลงเป็นทุนการศึกษา จำนวน 151 ล้านบาท สามารถช่วยเด็กและเยาวชนให้มีโอกาสได้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้กว่า 60,000 คน นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันจัดตั้ง “กองทุนแรกเริ่มช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในวิกฤตการศึกษา” ผ่านกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา อีก 20 ล้านบาทด้วย รวมงบประมาณสนับสนุนทั้งสิ้น 171 ล้านบาท

“ขอขอบคุณทุกพลังของคนไทย ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง กันอย่างคับคั่ง เกิดการสร้างสถิติใหม่ สะสมระยะทางแปลงเป็นทุนการศึกษา 600,000 กิโลเมตร ในเวลาเพียง 6 วัน และยังสามารถวิ่งสะสมระยะทางครบ 20 ล้านก้าวก๊อดจิ เพื่อจัดตั้งกองทุนฯ ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนตามเป้าหมายของโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น รวม 93,061 คน เป็นระยะทางเดิน-วิ่งสะสม 7,425,061 กิโลเมตร การรวมพลังของคนไทยในโอกาสนี้  สามารถช่วยเด็กและเยาวชนไทยให้ได้รับการศึกษาต่อเนื่อง เป็นงบประมาณ 171 ล้านบาท” นายอรรถพล กล่าว

อนึ่ง ปตท. ได้ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่องด้วยเชื่อว่า การศึกษาคือหนึ่งในรากฐานสำคัญที่จะนำพาประเทศไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงได้จัดตั้งสถาบันวิทยสิริเมธี และ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ เพื่อส่งเสริมเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงมีโรงเรียนภายใต้ PTT Group School Model ที่สนับสนุนโดยกลุ่ม ปตท. อีกกว่า 200 แห่ง ซึ่งการได้รับโอกาสและสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพจะทำให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นกำลังสำคัญที่จะร่วมพัฒนาประเทศต่อไป