ปตท.พร้อมเตรียมโครงการช่วยเหลือด้านพลังงานเพิ่มเติมเสนอกระทรวงฯพิจารณา

ผู้ชมทั้งหมด 190 

ปตท.พร้อมนำเสนอกระทรวงพลังงาน พิจารณาโครงการช่วยเหลือด้านต้นทุนพลังงานเพิ่มเติม ย้ำคำถึงถึงความมั่นคงของประเทศเป็นหลัก มั่นใจก่อสร้างคลังรับ-จ่ายLNG หนองแฟบแล้วเสร็จตามแผน เปิดดำเนินการเฟสแรก มิ.ย.นี้

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) หรือ PTT เปิดเผยว่า กรณีที่กระทรวงพลังงาน มอบหมายให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงพลังงานพิจารณาโครงการช่วยเหลือประชาชนเพิ่มเติมเพื่อลดภาระต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่ปรับสูงขึ้นนั้น

ปตท.อยู่ระหว่างจัดเตรียมมาตรการ หรือโครงการต่างๆเพื่อนำเสนอปลัดกระทรวงพลังงานพิจารณาตามกรอบระยะเวลาในวันที่ 13 พ.ค.นี้ ซึ่งโครงการที่จะออกมา จะคำนึงถึงความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศด้วย ส่วนรายละเอียดที่ชัดเจนยังต้องรอเปิดเผยหลังผ่านการพิจารณาจากภาครัฐแล้ว

สำหรับกรณีที่กระทรวงพลังงาน เร่งรัดให้ ปตท.เร่งก่อสร้างคลังแปรสภาพก๊าซธรรมชาติเหลว(LNG) ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อรองรับการนำเข้าLNG ในช่วงราคาตลาดโลกอ่อนตัวลงนั้น ขณะนี้ การก่อสร้างคลังรับ-จ่ายLNG แห่งที่2 (หนองแฟบ)เสร็จแล้ว อยู่ระหว่างรอขอใบอนุญาตการประกอบกิจการท่าเรือฯจากกระทรวงคมนาคม ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการแล้ว และเตรียมนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการชุดใหญ่ ในเร็วๆนี้ 

“ตามแผนฯ คลัง LNG หนองแฟบ จะก่อสร้างเสร็จ เฟสแรก และเปิดดำเนินการ มิ.ย.นี้ และปลายปีนี้จะเสร็จสมบูรณ์ พร้อมรองรับLNG ปริมาณ 7.5 ล้านตันต่อปี ส่วนโครงการมาบตาพุด เฟส 3 ที่จะมีการก่อสร้างคลังLNGนั้น ยังเป็นไปตามแผน ซึ่งคลังLNG ที่มีอยู่คือ แห่งที่1 และแห่งที่ 2 ก็เพียงพอที่จะรองรับการการใช้LNG ในปัจจุบัน หรือ รองรับได้ถึง 19 ล้านตันต่อปี”

ขณะที่การนำเข้าLNG ปตท.พร้อมดำเนินการตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) ที่จะเป็นผู้พิจารณากำหนดปริมาณการนำเข้าLNG ตามปริมาณและช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ