ปตท.ยันเข้มป้องกันโควิดพื้นที่ปฏิบัติการ จ.ระยอง

ผู้ชมทั้งหมด 346 

ปตท.ยันวางมาตรการความปลอดภัย ป้องกันโควิด-19 พื้นที่ปฏิบัติการ จ.ระยอง อย่างเข้มงวด ตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาด กำหนดให้พนักงานรายงานความเสี่ยงผ่านระบบ GSP Daily Check-in with หมอชนะ มาตรการ Lock up จัดรถรับส่งและที่พักให้แก่พนักงานเพื่อลดความเสี่ยง ใช้ระบบขออนุญาตทำงานแบบออนไลน์ คัดกรองและจำกัดจำนวนบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่

นายวุฒิกร สติฐิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ปตท.ได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และกำหนดมาตรการด้านสุขอนามัยที่รัดกุม พร้อมทั้งให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐ เป็นการเฝ้าระวังเชิงรุกและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 ของพนักงานผู้ปฏิบัติการในพื้นที่ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ซึ่งถือเป็นหน่วยปฏิบัติการหลักในจังหวัดระยอง

นอกจากการดำเนินตามมาตรการลดสัดส่วนพนักงานผู้ปฏิบัติงานให้เหลือเฉพาะพนักงาน Critical person รวมถึงงดการเดินทางข้ามจังหวัด ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนธันวาคม 2563 ที่ผ่านมาแล้วนั้น ในปัจจุบัน ปตท. ยังคงมีความห่วงใยต่อพนักงาน ด้วยมาตรการที่เคร่งครัด ได้แก่ การกำหนดให้พนักงานทุกคนรายงานความเสี่ยงผ่านระบบ GSP Daily Check-in with หมอชนะ มาตรการ Lock up โดยจัดรถรับส่งและที่พักให้แก่พนักงานเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อโควิด-19 การใช้ระบบขออนุญาตทำงานแบบออนไลน์ (e-Permit system) เพื่อคัดกรองและจำกัดจำนวนบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่

รวมถึงการกำหนดพื้นที่ควบคุมและแยกพื้นที่ปฏิบัติงานกันอย่างชัดเจน และเน้นให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามสุขอนามัยส่วนบุคคล หมั่นล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างระหว่างกัน เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 สำหรับชุมชนโดยรอบ ปตท. ยังคงร่วม เคียงข้างชุมชน ด้วยการสนับสนุนเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยให้แก่โรงพยาบาลและโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง

“ปตท. พร้อมสนับสนุนและปฏิบัติตามข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดในการรับมือกับสถานการณ์แพร่ระบาดในครั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงาน ปตท. ตลอดจนชุมชนโดยรอบ ปลอดภัยจากเชื้อโควิด -19 โดยหวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายในเร็ววัน” นายวุฒิกร กล่าว