ปตท.รอดูนโยบายรัฐก่อนเปิดทางGPSCยื่นShipper LNG

ผู้ชมทั้งหมด 586 

ปตท. ขอรอดูนโยบายรัฐก่อนเปิดทางให้ GPSC ยื่นขอไลเซ่น Shipper LNG ชี้เปิดเสรีก๊าซฯ ระยะ 2 ระยะยาวก็จะส่งผลให้ตลาดมีทางเลือกเพิ่มขึ้น เป็นการยกระดับไทยเป็น LNG Hub

นายวุฒิกร สติฐิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) หรือ PTT เปิดเผยว่า นโยบายการเปิดเสรีก๊าซฯ ระยะที่ 2 นั้นการแข่งขันก็จะมีคู่แข่งมากขึ้น ซึ่งในระยะยาวก็จะส่งผลให้ตลาดมีทางเลือกเพิ่มขึ้น คาดว่าผู้ใช้ก๊าซธรรมชาติก็จะเพิ่มขึ้นด้วย เนื่องจากก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาด ตอบรับกับเทรนด์ของโลกที่เริ่มหันมาใช้พลังงานสะอาด ที่สำคัญจะทำให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างผู้ปประกอบการนำเข้าก๊าซฯ ในไทยเพื่อส่งออกต่างประเทศ และจะเป็นการยกระดับ LNG Hub ของไทย

ส่วนการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเอกชนสามารถยื่นเป็นผู้รอใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ(Shipper LNG) เพิ่มขึ้นนั้น ในส่วนของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) หรือ GPSC ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ปตท. จะตัดสินใจยื่นเป็น Shipper รายใหม่ด้วยหรือไม่นั้น ยังต้องรอดูทิศทางนโยบายภาครัฐเพิ่มเติมก่อน

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ ปตท. ได้ให้บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จำกัด (PTTGL) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง ปตท. และ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท. สผ. (PTTEP) ถือหุ้นในสัดส่วนฝ่ายละ 50% ยื่นขอใบอนุญาต Shipper ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ซึ่งขณะนี้ อยู่ในกระบวนการรอการพิจารณาจาก กกพ. โดยปริมาณการขอนำเข้า LNG เบื้องต้นไม่ถึง 1 ล้านตัน และเป็นการนำเข้ามาป้อนให้กับลูกค้าภายใต้สัญญาซื้อขายใหม่ ซึ่งจะไม่กระทบต่อสัญญาซื้อขายก๊าซที่มีกับ ปตท.เดิม