ปตท.ร่วมสนับสนุนช่องทางจัดจำหน่าย ส่งเสริมวิสาหกิจและกิจการเพื่อสังคม

ผู้ชมทั้งหมด 408 

เมื่อเร็ว ๆ นี้ – นางสาวดวงพร เที่ยงวัฒนธรรม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กำกับองค์กรและกิจการสัมพันธ์ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากซ้าย) ในฐานะผู้แทนบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “การส่งเสริม สนับสนุน วิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม” ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 18 หน่วยงาน โดยได้รับเกียรติจาก นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งความร่วมมือดังกล่าว ปตท. จะช่วยส่งเสริม สนับสนุน ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า ให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม ทั้งทางออนไลน์ผ่าน www.ชุมชนยิ้มได้.com และสนับสนุนการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการในช่องทางการสื่อสารของ ปตท. มุ่งทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลเปิด (Open Data) ที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจเพื่อสังคม และกลุ่มกิจการเพื่อสังคมที่กว้างมากขึ้น พร้อมทั้งสร้างความร่วมมือระหว่างกันในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ด้านการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมให้เกิดความยั่งยืน