“พลังงาน”เร่งกอ.รมน.แก้ปัญหาระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

ผู้ชมทั้งหมด 1,065 

“ก.พลังงาน” ลงพื้นที่เร่งแก้ไขปัญหาโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ของกอ.รมน.ภาค3 ชี้ยังมีอีก 2 แห่งที่ยังไม่ดำเนินแก้ไข จากทั้งหมด 20 แห่ง ย้ำประชาชนต้องใช้ประโยชน์ได้เต็มประสิทธิภาพ พร้อมส่งมอบให้อบต.ดูแลต่อไป

นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แก้ปัญหาภัยแล้งพร้อมระบบกรองน้ำในพื้นที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 3 หรือ กอ.รมน.ภาค 3 เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานมีการตั้งคณะทำงานกำกับและติดตามผลการดำเนินโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แก้ปัญหาภัยแล้งที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานทั่วประเทศ ในช่วงปี 2557-2562 เพื่อให้ทุกโครงการฯ ดำเนินการให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ตามวัตถุประสงค์ของการจัดสรรงบประมาณอย่างแท้จริง

โดยในการลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนครั้งนี้ เป็นการติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาในส่วนโครงการของ กอ.รมน.ภาค 3 ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ผ่านกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ปี 2560 เพื่อติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบกรองน้ำสำหรับอุปโภคขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 10 กิโลวัตต์ และระบบกรองน้ำสำหรับบริโภคขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 2 กิโลวัตต์ ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง และอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และพื้นที่อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก รวม 20 แห่ง

อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา พพ.ได้ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลโครงการฯ ตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคม 2561-เดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 3 ครั้ง พบว่าทั้ง 20 แห่ง สามารถใช้งานได้ตามปกติ และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการรับประกันของผู้รับจ้าง ทั้งนี้หลังจากหมดช่วงรับประกัน (กันยายน 2563)  ได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบอีกครั้งในช่วงกุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา พบว่าแต่ละแห่งประสบปัญหาเรื่องประสิทธิภาพการใช้งานของระบบฯ ตามสภาพการใช้งานที่บางแห่งระบบกรองน้ำอุปโภคใช้ได้หรือบางแห่งระบบกรองน้ำบริโภคใช้ได้  ซึ่งขณะนี้ ได้มีการแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ทั้ง 2 ระบบแล้วทั้ง 18 แห่ง และอยู่ระหว่างการเร่งแก้ไขอีก 2 แห่ง ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคมนี้ และหลังจากนั้นจะมีการส่งมอบให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในพื้นที่ของโครงการ

ทั้งนี้เพื่อนำไปบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนในพื้นที่ ต่อไป โดยเจ้าของโครงการจะร่วมกับผู้รับจ้างและผู้เกี่ยวข้องจะดำเนินการฝึกอบรมการใช้งาน การดูแลบำรุงรักษาให้แก่ อบต.ผู้นำชุมชน และผู้ใช้งาน เพื่อให้สามารถบริหารจัดการและใช้งานระบบฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

อนึ่งโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แก้ปัญหาภัยแล้งของกอ.รมน.ภาค 3 ทั้ง 20 แห่งใช้งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานราว 45 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอนจำนวน 12 แห่ง ประกอบด้วย อ.แม่สะเรียง อ.สบเมย 1 แห่ง นั้นมีประชาชนที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 505 ครัวเรือน ประมาณ 2,280 คน และในพื้นที่อ.ท่าสองยาง จ.ตาก จำนวน 8 แห่งมีประชาชนได้รับประโยชน์ จำนวน 280 ครัวเรือน ประมาณ 1,750 คน