ยังไม่จบ!!! การบินไทยเลื่อนโหวตแผนฟื้นฟูเป็นวันที่19พ.ค.นี้

ผู้ชมทั้งหมด 379 

การบินไทยเลื่อนการประชุมเจ้าหนี้พิจารณาแผนฟื้นฟู ออกไปเป็นวันที่ 19 พ.ค. 64 หลังเจ้าหนี้ต้องการให้ชี้แจงในรายละเอียดแผนเพิ่มเติมก่อนลงมติ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นัดประชุมเจ้าหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นั้นต้องถูกเลื่อนออกไปเป็นวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 แทน เนื่องจากการประชุมในวันนี้เจ้าหนี้หลายรายมองว่าแผนฟื้นฟูยังไม่มีความชัดเจน และยังไม่ถูกแก้ไขตามที่เจ้าหนี้ได้ขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นจำนวนรวม 15 ฉบับ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคมที่ผ่านมา แม้จะมีการชี้แจงในรายเอียดจากผู้ทำแผนแล้วก็ตาม

อย่างไรก็ตามในการประชุมที่เลื่อนออกไปเจ้าหนี้จะสามารถใช้สิทธิลงมติเกี่ยวกับแผนฟื้นฟูกิจการและการขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการ ทั้งนี้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้แจ้งกำหนดนัดใหม่ให้ที่ประชุมเจ้าหนี้ทราบ และให้ถือว่าเจ้าหนี้ทุกรายที่เข้าร่วมประชุมและไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบแล้ว