รฟท.ปิ๊งไอเดียเปิดเอกชนลงทุนโรงไฟฟ้าป้อนสถานีกลางบางซื่อ

ผู้ชมทั้งหมด 1,203 

รฟท. ปิ๊งไอเดียเปิดPPPเอกชนลงทุนโรงไฟฟ้าป้อนสถานีกลางบางซื่อ หวังช่วยลดค่าไฟฟ้า ประเมินเบื้องต้นคาดต้องตั้งโรงไฟฟ้าขนาด 16 เมกะวัตต์ พร้อมเร่งเปิดประมูลพื้นที่เชิงพาณิชย์รอบสถานีกลางบางซื่อ (แปลง A,E,G) ในปี 65

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผย ว่า รฟท. มีแนวคิดที่จะเปิดให้เอกชนเข้ามาลงทุนตั้งโรงไฟฟ้าในพื้นที่บริเวณรอบสถานีกลางบางซื่อ (แปลง A,E,G) ที่เป็นพื้นที่ของรฟท. เพื่อจ่ายไฟฟ้าและบริหารจัดการระบบไฟฟ้าให้กับสถานีกลางบางซื่อ โดยอาจจะเป็นเป็นรูปแบบให้เอกชนร่วมลงทุนกับรัฐ (PPP) เพื่อช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้า ซึ่งจากการประเมินเบื้องต้นสถานีกลางบางซื่อคาดว่าจะมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าประมาณ 20 กว่าล้านบาทต่อเดือน ยังไม่รวมไฟฟ้าสำหรับจ่ายให้กับรถไฟฟ้า

ทั้งนี้ในการประเมินในเบื้องต้นนั้นหากเปิดบริการเดินรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงช่วงบางซื่อ-รังสิต และบางซื่อ-ตลิ่งชัน รวมทั้งการใช้ไฟฟ้าของสถานีกลางบางซื่อจะต้องมีโรงไฟฟ้ารองรับขนาดกกำลังการผลิตในระดับ 16 เมกะวัตต์ และหากมีการดำเนินการก่อสร้างส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าชายเมืองสายสีแดง ตลิ่งชัน-ศาลายา และตลิ่งชัน-ศิริราช ที่อยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดเพื่อจัดทำ TOR และเปิดให้บริการนั้นก็จะต้องมีโรงไฟฟ้ามารองรับอีก 16 เมกะวัตต์ และหากเปิดให้บริการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีนก็ต้องมีโรงไฟฟ้ารองรับอีก 48 เมกะวัตต์ อย่างไรก็ตามการสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อจ่ายไฟให้กับระบบรถไฟฟ้าและสถานีกลางบางซื่อของรฟท. นั้นยังเป็นเพียงแนวคิดในเบื้อต้นเท่านั่น ซึ่งยังต้องใช้เวลาในการศึกษารายละเอียดการลงทุน

ส่วนการเปิดประมูลเพื่อพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ 9 แปลงเนื้องที่ 2,325 ไร่ รอบสถานีกลางบางซื่อตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ต้องการเร่งดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปิดเดินรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง และเปิดบริการสถานีกลางบางซื่อนั้นในระยะแรกจะเร่งเปิดประมูลในส่วนของแปลง A แปลง E และแปลง G ก่อนในปี 2565 เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพมากที่สุด โดยมีเป้าหมายพัฒนาโครงการแล้วเสร็จในปี 2570 อย่างไรก็ตามรูปแบบการประมูลเป็นรูปแบบรัฐร่วมลงทุนกับเอกชน เพื่อร่วมลงทุนในการพัฒนาเชิงพาณิชย์ เช่น ศูนย์ราชการ ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน คอนโดมิเนียม ที่พักอาศัยของพนักงานรถไฟ เป็นต้น