รฟท.เชื่อยังมีช่องทางสู้คดีโฮปเวลล์

ผู้ชมทั้งหมด 736 

ก.คมนาคม-รฟท.เชื่อมั่นยังมีช่องทางสู้คดีโฮปเวลล์ เตรียมยื่นร้องต่อศาลปกครองสูงสุดให้มีการพิจารณาคดีใหม่ พร้อมทั้งให้ขอทุเลาการบังคับคดีชะลอกการคิดอัตราดอกเบี้ยค่าปรับ

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย  หรือ รฟท. เปิดเผยถึงกรณีที่ ศาลปกครองกลางมีคำสั่งยกคำขอของกระทรวงคมนาคม และการรถไฟแห่งประเทศไทย (ผู้ร้อง) ที่ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งงดการบังคับคดีหรือทุเลาการบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลปกครองในคดีโฮปเวลล์ไว้ก่อนว่า ขณะนี้คณะทำงานของกระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างการพิจารณาในรายละเอียดคำสั่งของศาลปกครองกลางฯ เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการต่อสู้คดี อย่างไรก็ตามจากที่ตนศึกษาในรายละเอียดนั้นยังมีช่องทางที่ตามกฎหมายสามารถสู้คดีต่อไปได้

ด้านแหล่งข่าวจากกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมเตรียมยื่นร้องต่อศาลปกครองสูงสุดให้มีการพิจารณาคดีใหม่ หลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติที่ประชุมศาลปกครองสูงสุดคดีโฮปเวลล์เรื่องปัญหาเกี่ยวกับระยะเวลาการฟ้องคดีปกครอง ขัดรัฐธรรมนูญ พร้อมทั้งให้ขอทุเลาการบังคับคดี เพื่อชะลอกการคิดอัตราดอกเบี้ยค่าปรับด้วย อย่างไรก็ตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเปิดช่องให้กระทรวงคมนาคมสามารถรื้อคดีขึ้นมาใหม่ได้ โดยที่กระทรวงคมนาคมมีหลักฐานใหม่เรื่องของการนับอายุความในการฟ้องร้องคดีของโฮปเวล์