รฟท.เปิดเดินรถไฟฟ้าสายสีแดงก.ค.นี้นั่งฟรีถึงพ.ย.64

ผู้ชมทั้งหมด 1,025 

รฟท.เตรียมเปิดเดินรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต บางซื่อตลิ่งชัน ก.ค.นี้ให้ประชาชนนั่งฟรี เริ่มเก็บค่าบริการปลายเดือน พ.ย.นี้ ค่าโดยสารขั้นต่ำ 12 บาท สูงสุด 42 บาท พร้อมเร่งเปิดประมูลพื้นที่เชิงพาณิชย์ในสถานีให้ได้ก่อน พ.ย. 64 มั่นใจแอร์พอร์ตลิงค์บริหารไม่ขาดทุน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดการทดลองเพื่อเดินรถเสมือนจริง ว่า โครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต บางซื่อ-ตลิ่งชัน เริ่มดำเนินการก่อสร้างมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ปี 2564 พร้อมแล้วที่จะเปิดให้บริการกับประชาชน โดยในเดือน กรกฎาคม 2564 เตรียมเปิดบริการให้ประชาชนทดลอง และคาดว่าเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ได้ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2564 ซึ่งจากการที่กระทรวงคมนาคมได้ตรวจสอบความพร้อมของระบบต่างๆ และทดลองวิ่งอีกครั้ง (วันที่ 26 มี.ค.64) ไม่พบข้อบกพร่องแต่อย่างใด ระบบการเดินรถไม่ขัดคล่องจะช่วยให้ประชาชนที่อยู่ชานเมืองมีความสะดวก สบายในการเดินทางมากขึ้น

ขณะที่สถานีกลางบางซื่อเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทางรางที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน เชื่อมต่อทุกระบบราง รองรับการเดินทางทุกรูปแบบมีมาตรฐานเทียบเท่าสถานีรถไฟชั้นนำของโลกในการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารและทุกคนตามหลักอารยสถาปัตย์ สามารถเปลี่ยนถ่ายการเดินทางจากระบบราง ทั้งรถไฟทางไกล รถไฟความเร็วสูง รถไฟฟ้าเชื่อมสนามบินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนการบริการเดินรถไฟฟ้าชานเมืองนั้นทาง รฟท.จะมอบให้บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ เป็นผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง โดยตนมั่นใจศักยภาพของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. ว่าจะบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ขาดทุน เนื่องจากเชื่อมั่นว่าจะได้รับการตอบรับจากประชาชนชานเมืองเป็นอย่างดีกับการใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดง

นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า พื้นทั้งหมดภายในอาคารสถานีกลางบางซื่อนั้นมีพื้นที่ราว 298,200 ตะรางเมตร แบ่งเป็นพื้นที่บริการผู้โดยสารและประชาชน 129,400 ตะรางเมตร พื้นที่เชิงพาณิชย์ 51,465 ตะรางเมตร และพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณา 2,360 ตะรางเมตร โดยพื้นที่เชิงพาณิชย์นั้นจะต้องเร่งจัดทำรายละเอียด TOR เพื่อดำเนินการเปิดประมูลให้แล้วเสร็จก่อนจะเปิดให้บริการเดินรถเชิงพาณิชย์ในเดือน พฤศจิกายน 2564

ส่วนอัตราค่าโดยสารนั้นเริ่มต้นที่ 12 บาท สูงสุดไม่เกิน 42 บาทตลอดสาย เฉลี่ย 1.01 บาทต่อกิโลเมตร ขณะที่บัตรโดยสารรายเดือน 20 เที่ยว 700 บาท เฉลี่ย 35 บาทต่อเที่ยว, 30 เที่ยว 900 บาท เฉลี่ย 30 บาทต่อเที่ยว, และ 50 เที่ยว 1,250 บาท เฉลี่ย 25 บาทต่อเที่ยว ซึ่งหากซื้อบัตรโดยสารรายเดือนก็จะได้ราคาที่ประหยัด ส่วนผู้สูงอายุมีส่วนลด 50% สำหรับเด็กส่วนสูงไม่เกิน 90 ซม.ได้รับยกเว้นค่าโดยสาร บัตรสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 14 ปี และมีความสูงไม่เกิด 91-120 ซม.มีส่วนลด 50% บัตรนักเรียนนักศึกษา อายุไม่เกิน 23 ปีมีส่วนลด 10% จากอัตราค่าโดยสารปกติ

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันงานก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อ ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟชานเมือง และงานก่อสถานีรถไฟสายสีแดง ช่วง บางซื่อ-รังสิต และบางซื่อ-ตลิ่งชัน จำนวน 13 สถานี และงานก่อสร้างถนนเลียบทางรถไฟ ดำเนินการก่อสร้างงานโยธาแล้วเสร็จ คงเหลืองานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล รวมจัดหาตู้รถไฟฟ้าสำหรับช่วงบางซื่อ-รังสิต และบางซื่อ-ตลิ่งชัน ประกอบด้วย งานระบบราง ระบบควบคุมการเดินรถและระบบอาณัติสัญญาณ ระบบโทรคมนาคม ระบบจำหน่ายตั๋วโดยสาร อุปกรณ์สำหรับศูนย์ซ่อมบำรุง ระบบรักษาความปลอดภัย สถานีไฟฟ้าย่อยและหม้อแปลงไฟฟ้าและระบบขับเคลื่อนรถไฟฟ้า และระบบอื่นๆ งานจัดหาตู้รถไฟฟ้ารวมถึงการจัดเตรียมอบรมบุคลากรในการบริหารและซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้า

สำหรับพิธีเปิดการทดลองเพื่อเดินรถเสมือนจริงในครั้งนี้ นอกจากมีคณะผู้บริหารแล้ว ยังมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน กลุ่มตัวแทนนักเรียนนักศึกษา ผู้แทนภาคประชาชนได้เข้ามาร่วมทดลองเดินรถเสมือนจริงและสามารถชมความยิ่งใหญ่ของสถานีกลางบางซื่อได้ คือ ชั้นที่ 1 พื้นที่จำหน่ายตั๋วโดยสารและจุดเชื่อมต่อการเดินทางด้วยระบบรางในกรุงเทพฯ ชั้นที่ 2 ชานชาลา ประกอบด้วย รถไฟทางไกล 8 ชานชาลา และรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง 4 ชานชาลา และชั้นที่ 3 ชั้นชานชาลาสำหรับรถไฟเชื่อมท่าอากาศยาน และชานชาลารถไฟความเร็วสูง เชื่อมต่อการเดินทางทางอากาศและทางราง

นอกจากนี้ ยังมีไฮไลท์ของงานคือการนำเทคโนโลยี 5G มาใช้ ซึ่งถือเป็นต้นแบบสถานีอัจฉริยะแห่งแรกของประเทศไทยและอาเซียน ยกระดับการให้บริการด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์อัจฉริยะที่ตอบโต้ได้หลายภาษาให้บริการข้อมูลการเดินทาง นำทางในสถานี แนะนำสถานที่และเส้นทางการท่องเที่ยวแก่ผู้โดยสาร รวมถึงรักษาความปลอดภัยภายในสถานี ปัญญาประดิษฐ์เพื่อความปลอดภัย พร้อมส่งสัญญาณแบบ Realtime ที่มีระบบตรวจจับคนเดินล้ำเส้นเหลือง และระบบวิเคราะห์ผู้โดยสารที่มีความเสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนแอปพลิเคชั่นที่ให้ข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง และการให้บริการ Automation Wheelchair รถเข็นอัจฉริยะเพื่อผู้สูงอายุและผู้ทุพลภาพอีกด้วย