รฟม. จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ผู้ชมทั้งหมด 418 

วันนี้ (11 สิงหาคม 2565) นายถนอม รัตนเศรษฐ ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) นำคณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา มอบ “ถุง รฟม. ห่วงใย ใส่ใจประชาชน” จำนวน 1,800 ชุด ให้แก่ประชาชนที่รับบริการฉีดวัคซีน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ โดยสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เช่น หน้ากากอนามัย ชุดตรวจหาแอนติเจนเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยตนเอง สเปรย์แอลกอฮอล์ เจลแอลกอฮอล์ ยาสามัญประจำบ้าน เป็นต้น

โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่ รฟม. ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือสังคม ชุมชนและประชาชน ติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044 “30 ปี รฟม. เชื่อมต่อเส้นทางสู่ความยั่งยืน Completing Connection, Mission for All”