รฟม. รุกสำรวจความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับอัตราค่าโดยสาร การขยายเส้นทางระบบขนส่งมวลชนจ.ภูเก็ต ระยะที่1 

ผู้ชมทั้งหมด 228 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) นำทีมลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อประชาสัมพันธ์และสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับอัตราค่าโดยสารและการขยายแนวเส้นทางโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต – ห้าแยกฉลอง ไปยังท่าฉัตรไชย อย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เป็นต้นมา 

โดยได้แบ่งเจ้าหน้าที่ออกเป็น จำนวน 8 ทีม เพื่อลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต ณ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ ได้แก่ สถานศึกษา โรงพยาบาล สถานีขนส่ง ที่ว่าการอำเภอ ศาลากลาง  สำนักงานเทศบาล หอการค้า สถานีตำรวจ ตลอดจนการลงพื้นที่ในชุมชนต่างๆ ในระดับตำบล เพื่อให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างใกล้ชิดมากที่สุด โดยได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี ซึ่งการลงพื้นที่ดังกล่าวจะมีขึ้นอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2565 และจะนำผลการสำรวจความคิดเห็น ครั้งนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต โดยหากมีการขยายเส้นทางไปยังท่าฉัตรไชยแล้ว รฟม. จะดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ก่อนนำเสนอขออนุมัติดำเนินโครงการตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ ประชาชนที่มีภูมิลำเนาหรือพำนักอาศัยในจังหวัดภูเก็ต สามารถร่วมตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ได้ที่ https://www.mrta.co.th/phuket-form/index.html หรือสแกนQR CODE ได้ตั้งแต่วันนี้ – 24 มิถุนายน 2565 หรือติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044 “30 ปี รฟม. เชื่อมต่อเส้นทางสู่ความยั่งยืน Completing Connection, Mission for All”