รฟม. ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยการก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง

ผู้ชมทั้งหมด 190 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดย สำนักงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ สภาพแวดล้อมในการทำงาน (สปอ.) ได้ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงานก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง บริเวณสถานีลาดพร้าว 71 สถานีลาดพร้าว 83 และสถานีบางกะปิ โดยได้ตรวจสอบสภาพความปลอดภัยในการทำงานบนทางเดินฉุกเฉิน (Emergency Walkway) และความปลอดภัยในการทำงานบริเวณจุดติดตั้งโครงสร้าง Steel Guideway Beam ที่แยกบางกะปิ

รวมไปถึงตรวจสอบความปลอดภัยในการใช้งานตู้ควบคุมไฟฟ้าภายในสถานี พร้อมทั้งเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดเก็บและปิดคลุมวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ใช้งาน และยึดวัสดุอุปกรณ์ให้มีความมั่นคงแข็งแรงให้เรียบร้อย และให้เจ้าหน้าที่ทุกคนและผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สอดคล้องตาม “ปฏิญญาว่าด้วยความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน Zero Fatal Accident” ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุอันไม่พึงประสงค์ ทั้งต่อบุคลากรของโครงการฯ และประชาชนผู้สัญจรบนถนนสาธารณะ

นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข สามารถสอบถามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-yellowline.com เฟซบุ๊กแฟนเพจโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ และไลน์ @mrtyellowline หรือติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044 “30 ปี รฟม. เชื่อมต่อเส้นทางสู่ความยั่งยืน Completing Connection, Mission for All”