รฟม. หนุนร้านอาหารแนวทางรถไฟฟ้าส่งมอบกล่องทันใจให้รพ.ราชทัณฑ์

ผู้ชมทั้งหมด 278 

วันนี้ (27 พฤษภาคม 2564) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดย นายสมคิด ลีลิตธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ส่งมอบอาหารกล่อง พร้อมข้อความอวยพรจากผู้บริหารและพนักงาน รฟม. ภายใต้กิจกรรม “กล่องทันใจเติมความสุขให้ประชาชน” จำนวน 800 กล่อง ให้แก่ทัณฑสถาน โรงพยาบาลราชทัณฑ์ เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนที่รักษาตัวอยู่ในสถานพยาบาล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID–19

โดยอาหารกล่องดังกล่าว คัดเลือกมาจากร้านอาหารบริเวณแนวสายทางรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ได้แก่ ร้านกะเพราเนื้อบางโพ (สถานีบางโพ) ร้านลูกชิ้นคุณหลวง (สถานีบางซ่อน) ร้านครัวคิวเซร่า (สถานีวงศ์สว่าง) ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่แม่ไทรทอง (สถานีแยกนนทบุรี1) และร้านครัวคุณทองพูน (สถานีคลองบางไผ่)

ทั้งนี้ ในเบื้องต้น รฟม. ได้ตั้งเป้าหมายที่จะสนับสนุนอาหารจากร้านอาหารตามแนวสายทางรถไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ประมาณ 8,000 กล่อง เพื่อนำไปส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลและสถานพยาบาลต่างๆ โดยมีระยะเวลาดำเนินกิจกรรมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2564 ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. ได้ที่ www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย