รฟม.อุดหนุนร้านอาหารในแนวทางรถไฟฟ้าส่งมอบรพ.เจริญกรุงประชารักษ์

ผู้ชมทั้งหมด 242 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ส่งมอบอาหารกล่อง พร้อมข้อความอวยพรจากผู้บริหารและพนักงาน รฟม. ภายใต้กิจกรรม “กล่องทันใจ เติมความสุขให้ประชาชน” จำนวน 800 กล่อง ให้แก่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID–19 โดยอาหารกล่องดังกล่าว คัดเลือกมาจากร้านอาหารบริเวณแนวสายทางรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) ได้แก่ ร้านอิ่มอร่อย ตลาดสามย่าน (สถานีสามย่าน), ร้านตาโตโอชา (สถานีสามย่าน) ตั้งอยู่ภายในร้าน Too Fast To Sleep @Samyan, ร้านขาหมูบ่อนไก่ (สถานีลุมพินี), ร้านไส้อั่วหมูย่าง ป้ากาบ (สถานีวัดมังกร),         ร้าน ต.รุ่งโรจน์ (สถานีสีลม)

ทั้งนี้ รฟม. ได้ตั้งเป้าหมายที่จะสนับสนุนอาหารจากร้านอาหารตามแนวสายทางรถไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ประมาณ 8,000 กล่อง เพื่อนำไปส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลและสถานพยาบาลต่างๆ โดยมีระยะเวลาดำเนินกิจกรรมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2564 ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. ได้ที่ www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย