รมช.สาธารณสุข คณะสวรส.เยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรม IRPC ระยอง

ผู้ชมทั้งหมด 152 

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เข้าเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซี บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เพื่อศึกษาดูงานทางด้านการวิจัยพัฒนานวัตกรรมวัสดุ และเทคโนโลยีที่สามารถประยุกต์ใช้ในด้านการแพทย์ ด้านการเกษตรและอื่นๆ โดยมี คุณวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการผลิตปิโตรเคมีและการกลั่น คุณรัฐพล อุณากัณฑ์พร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานโครงสร้างสาธารณูปโภค โลจิสติกส์และปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ คุณพยม บุญยัง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซี ร่วมให้การต้อนรับ