ลุ้นบอร์ดกกพ.เคาะร่างรับซื้อไฟโรงไฟฟ้าชุมชน3มี.ค.นี้

ผู้ชมทั้งหมด 277 

กกพ.ชงบอร์ด 3 มี.ค.นี้เคาะร่างระเบียบและประกาศรับซื้อไฟโรงไฟฟ้าชุมชนนำร่อง 150 เมกะวัตต์ พร้อมเลื่อนเปิดยื่นเสนอขอขายไฟฟ้าหลังสงกรานต์ ขณะที่ความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าขยายผลคาดได้ข้อสรุปมี.ค.นี้

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กกพ.จะนำเสนอขออนุมัติ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) และร่างประกาศเชิญชวนรับซื้อไฟฟ้าให้กับบอร์ด กกพ.พิจารณาในวันที่ 3 มีนาคม 2564 หลังจากได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและการสัมมนาออนไลน์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ภายหลังจากเสนอให้ บอร์ด กกพ.แล้วก็จะต้องดำเนินการออกเป็นระเบียบฯ และประกาศฯ ฉบับจริง และเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์อีกครั้งตามกระบวนการ จากนั้นรอประกาศราชกิจจานุเบกษา เพื่อมีผลบังคับใช้ต่อไป ดังนั้นการประกาศเปิดรับยื่นคำเสนอขอขายไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนนำร่องที่มีเป้าหมายรับซื้อไฟฟ้า ไม่เกิน 150 เมกะวัตต์อาจจะต้องล่าช้าออกไปเป็นช่วงหลังวันหยุดสงกรานต์ จากเดิมกำหนดเปิดรับยื่นคำเสนอขอขายไฟฟ้า ระหว่างวันที่ 22 มี.ค.-2 เม.ย.2564 อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวนั้นยังกำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ภายในวันที่ 28 ก.ย.2567 เช่นเดิม

ขณะที่ความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าขยายผลในเบื้องต้น ทาง กกพ. เตรียมสรุปผลโครงการ SPP Hybrid Firm ภายในเดือนมีนาคม 2564 นี้ว่าจะสามารถดำเนินการได้กี่โครงการ หลังจากนั้นก็จะนำเสนอให้นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพิจารณาต่อไป

อนึ่งโครงการโรงไฟฟ้าขยายผลนั้นเป็นการนำโควตาของ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ SPP Hybrid Firm ปี 2560 และเลยกำหนดเวลาลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ไปตั้งแต่ 13 ธันวาคม 2562 มาดำเนินการใหม่ซึ่งจะเหลืออีกประมาณ 200 เมกะวัตต์